Förtur till bostad inom Stockholms stad

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad. Förtur riktar sig enbart till dig som är bosatt och skriven i Stockholms stad, och bostäder förmedlas enbart inom Stockholms stads ytterområden.

Grönområde med höghus i bakgrunden

Det är till Bostadsförmedlingen du skickar din ansökan, och det är också vi som bedömer och fattar beslut om förtur. Om du uppfyller kraven och får ett ja, hjälper vi dig att hitta en bostad som motsvarar dina behov.

Många befinner sig i en svår situation, men det är bara runt en sjättedel av dem som ansöker som uppfyller kraven för förtur. En av de vanligaste orsakerna till avslag är att du som ansöker inte är folkbokförd i Stockholms kommun, eller inte har bott i Stockholm de senaste två åren. Vi hänvisar till din hemkommun om du är skriven på annan ort.

I högerspalten läser du mer om reglerna kring förtur och hur en ansökan går till.