Titta på bostad

Om du är en av de sökande med längst kötid kommer du att få en inbjudan till visning.

I vissa fall visas inte bostaden. Du behöver då ta ställning till om du vill ha bostaden baserat på ritning, film eller bilder. Visningsinbjudan skickas per mejl. Om du har sökt bostad via Micasas kö för särskilda behov får du även inbjudan per post. Information om visningen finns också på Mina sidor.

Så här går visningen till

Är du inbjuden till visning samlas du tillsammans med de andra inbjudna vid angiven tid utanför porten på den aktuella adressen. Det är oftast den avflyttande hyresgästen som visar och som möter upp vid porten.

Visningar sker oftast på kvällar eller helger om det är den tidigare hyresgästen som visar bostaden. Är det hyresvärden som visar bostaden sker det oftast dagtid under vardagar.

Vissa visningar är obligatoriska, det betyder att du behöver gå på visningen för att kunna bli aktuell som hyresgäst. I vissa fall godkänns ombud. Du hittar information om vad som gäller under hyresvärdens villkor i bostadsannonsen.

Tänk på att ta med dig legitimation vid visningen.

Bra att tänka på

 • Även om det inte är en obligatorisk visning rekommenderar vi att du går på visning för att säkerställa att bostaden motsvarar dina behov och förväntningar.
 • Gå på visningen även om du inte är den med längst kötid. Du kan fortfarande bli aktuell för bostaden eftersom en del tackar nej efter visningen.
 • Se till att vara i god tid till visningen, bostaden visas bara en gång.
 • Respektera hyresgästens privatliv och fråga innan du fotograferar eller filmar.
 • Tänk på att det finns personer som är allergiska. Ta inte med husdjur på visningen. 
 • Om du är allergisk mot något kan du prata med den som håller i visningen innan du går in i bostaden. Vi uppmanar den som visar bostaden att försöka lämna bort eventuella husdjur under visningen, men var beredd på att det inte alltid går att lösa. 
 • Efter du varit på visning behöver du logga in på Mina sidor och lämna ett svar om fortsatt intresse, i vissa fall redan dagen därpå. Information om när du behöver lämna svar hittar du i visningsinbjudan och på Mina sidor.
 • Passa på att ställa dina frågor under visningen. Om du fortfarande ha funderingar efter visningen så kontakta oss.

Utebliven visning

Om visningen du var inbjuden till inte genomfördes, hör av dig till oss så ordnar vi en ny visningstid. Kontakta oss.

Svar vid fortsatt intresse

Oavsett om bostaden har visats eller inte, behöver du svara ja eller nej till om du är fortsatt intresserad. Svarstiden ser du på visningsinbjudan och på Mina sidor. Du kan endast bli aktuell för bostaden om du svarat ja till fortsatt intresse.

Om du svarar nej innan svarstiden har gått ut kommer din intresseanmälan att tas bort. Om du inte svarat alls och svarstiden gått ut behöver du gå in på Mina sidor och tacka nej innan du kan göra nya intresseanmälningar.

Om du har längst kötid av de personer som har svarat ja kontaktar vi dig med ett bostadserbjudande. Se därför till att ha rätt kontaktuppgifter på Mina sidor.

Nyproduktion

När det gäller nyproducerade bostäder ordnar hyresvärden oftast ingen visning eftersom förmedling som regel påbörjas innan bostäderna färdigställts. Ibland ordnar hyresvärden en visningslägenhet där du får se ett exempel på hur bostäderna kommer att se ut.

Annonser med flera bostäder

Om du har anmält intresse i en annons med flera bostäder, behöver du rangordna bostäderna. Du väljer vilken eller vilka av bostäderna du är mest intresserad av. Du rangordnar dina bostäder på Mina sidor.

Att tänka på vid rangordning

 • Det är din kötid som avgör vilken eller vilka av bostäderna du kan få.
 • Du väljer själv hur många och vilka bostäder du rangordnar, men du kan bara bli aktuell för de bostäder du väljer.
 • Är du intresserad av alla bostäder så behöver du rangordna alla.
 • Du kan ändra rangordningen fram tills svarstiden går ut.