Tillgänglig bostad

Många av våra bostadssökande efterfrågar lägenheter med större tillgänglighet.   Från och med den 18 mars 2024 är det möjligt att filtrera bostäder på tillgänglighet på webbplatsen.  Även du som inte har behov av lägenheter med högre tillgänglighet kan söka dessa lägenheter.

Lägenheter kan ha två olika tillgänglighetsmärkningar – en för bostäder som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga och en för bostäder som är tillgängliga för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Definitionerna hittar du längre ned på sidan.

Det är upp till respektive fastighetsägare som lämnar in lägenheter att ange information om tillgänglighet. De kan märka en lägenhet enligt en eller båda tillgänglighetsdefinitionerna, eller avstå från att ange tillgänglighet. Det innebär att det kan finnas lägenheter som är tillgängliga trots att det står Uppgift om tillgänglighet saknas. Den fastighetsägare som lämnar in lägenheten kan vara osäker på om lägenheten uppfyller kraven, eller har inte tillräckligt mycket fakta, och väljer då att inte ange den som tillgänglig. Om du har särskilda behov av tillgänglighet rekommenderar vi därför att alltid undersöka förutsättningarna på plats vid visningen alternativt kontakta fastighetsägaren.

Tillgänglig – nedsatt rörelseförmåga

Bostaden

 • Det går att förflytta sig mellan rum i bostaden med rullstol.
 • Det går att förflytta sig från rullstol till säng i minst ett sovrum.
 • Det är möjligt att förflytta sig från rullstol till WC-stol på en sida av WC-stolen.
 • Det är möjligt att förflytta sig utan hinder från rullstolen till eventuell duschstol i duschen.

Allmänna utrymmen/utemiljö 

 • Gångväg mellan angöring och entré är tillgänglig för rullstolsburen.
 • Bostaden nås utan trappsteg eller nivåskillnader.
 • Tvättstuga och utrymmen för förvaring av barnvagnar, utomhusrullstol med mera ska vara tillgängliga och kunna användas av en person som har nedsatt rörelseförmåga.

Tillgänglig - nedsatt orienteringsförmåga

 • Gångväg och angöring – rampens början och slut är kontrastmarkerad.
 • Rampen har ledstång.
 • Entrédörr – glasyta är kontrastmarkerad.
 • Övriga dörrar (mellan entré och hiss) – glasyta är kontrastmarkerad.