Tillgänglig bostad

Många av våra bostadssökande efterfrågar lägenheter med större tillgänglighet. I vissa av våra bostadsannonser finns uppgifter om bostadens tillgänglighet. Även du som inte har behov av lägenheter med högre tillgänglighet kan söka dessa lägenheter.

Lägenheter kan ha två olika tillgänglighetsmärkningar – en för bostäder som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga och en för bostäder som är tillgängliga för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Definitionerna hittar du längre ned på sidan.

Än så länge omfattar markeringarna om tillgänglighet bostäder från Stockholms stads kommunala bostadsbolag, Svenska bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder och Micasa. Lägenheterna som lämnas in av Micasa Fastigheter uppfyller kraven nedan avseende de två olika märkningarna. Hos övriga bolag är det kraven avseende nedsatt rörelseförmåga som uppfylls.

Observera att det kan finnas lägenheter som är tillgängliga trots att det inte finns någon uppgift om tillgängligheten. Om det finns särskilda behov av tillgänglighet rekommenderar vi därför att alltid undersöka förutsättningarna på plats vid visningen alternativt kontakta fastighetsägaren.

Tillgänglig – nedsatt rörelseförmåga

Bostaden

 • Det går att förflytta sig mellan rum i bostaden med rullstol.
 • Det går att förflytta sig från rullstol till säng i minst ett sovrum.
 • Det är möjligt att förflytta sig från rullstol till WC-stol på en sida av WC-stolen.
 • Det är möjligt att förflytta sig utan hinder från rullstolen till eventuell duschstol i duschen.

Allmänna utrymmen/utemiljö 

 • Gångväg mellan angöring och entré är tillgänglig för rullstolsburen
 • Bostaden nås utan trappsteg eller nivåskillnader.
 • Tvättstuga och utrymmen för förvaring av barnvagnar, utomhusrullstol med mera ska vara tillgängliga och kunna användas av en person som har nedsatt rörelseförmåga.

Tillgänglig - nedsatt orienteringsförmåga

 • Gångväg och angöring – rampens början och slut är kontrastmarkerad
 • Rampen har ledstång (avser både rörelse- och orienteringsnedsättning)
 • Entrédörr – glasyta är kontrastmarkerad.
 • Övriga dörrar (mellan entré och hiss) – glasyta är kontrastmarkerad.