Visa intyg

När du har accepterat bostadserbjudandet kommer du behöva visa intyg som styrker att du uppfyller hyresvärdens villkor. Vilka intyg som behövs varierar. Vi hjälper dig att sammanställa de intyg som krävs för att bli godkänd som hyresgäst. 

Förbered dina intyg

När du söker bostad är det bra att i god tid förbereda dina intyg. Tänk också på att alltid ha rätt uppgifter på Mina sidor vad gäller inkomst, arbetsgivare och adress.

Olika intyg

Här är några av de vanligaste intygen som vi frågar efter:

Intyg om din inkomst

Anställning

 • Dina tre senaste lönebesked
 • Ett anställningsintyg underskrivet av din arbetsgivare under den senaste månaden. De här uppgifterna behöver vara med i anställningsintyget: 
  – Ditt förnamn och efternamn.
  – Ditt personnummer.
  – Din titel (vad du är anställd som).
  – Datumet då du anställdes.
  – Din arbetsgivares namn och organisationsnummer.
  – Din anställningsform (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning). Om du har en tidsbegränsad anställning behöver sluttiden för anställningen anges. Om du är timanställd behöver antalet timmar och din timlön anges.
  – Din sysselsättningsgrad i procent (hur mycket du arbetar).
  – Din beräknade årsinkomst. Om du har ob- och semesterersättning ska det räknas med.
  – Den som skriver under anställningsintyget behöver även ange sin egen befattning, sina kontaktuppgifter samt datum och ort.

Exempel på anställningsintyg (pdf)

Enskild firma

Dessa dokument brukar hyresvärden vilja se:

 • Kopia på senast inlämnad deklaration till Skatteverket
 • Registreringsbevis från Skatteverket (företaget ska ha varit verksamt minst ett år)
 • Aktuell balans- och resultatrapport
 • Senast fastställda bokslut
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året
 • Taxerade inkomster enligt aktuell kreditupplysning

Ägare eller delägare av aktiebolag

Dessa dokument brukar hyresvärden vilja se:

 • De tre senaste lönebeskeden (om du tar ut lön från ditt aktiebolag)
 • Bokslut (vid kapitalvinst)
 • Registreringsbevis från Skatteverket (företaget ska ha varit verksamt minst ett år)
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat under året

Pension

Om pension är din inkomst, behövs intyg från Pensionsmyndigheten och/eller från bolag som hanterar din pension.

A-kassa

Om a-kassa är din huvudsakliga inkomst är det viktigt att du styrker det antal dagar med ersättning som du har. Om du har en visstidsanställning kräver en del hyresvärdar att du kompletterar med ett medlemsbevis från A-kassa.

Intyg om att du är student

För att få hyra en studentbostad behöver du visa intyg på att du studerar vid högskola, universitet eller YH-utbildning (Yrkshögskola). Du kan få ut intyget genom att logga in på Ladok.

Om skolan du studerar vid inte är ansluten till Ladok kan du få ut intyget genom att vända dig direkt till skolan du går på. Har du ännu inte registrerat dig på kursen kan du istället skicka in ett antagningsbesked. Exempel på studieintyg (pdf)

Intyg om ditt nuvarande boende

Utgångspunkten är att den som får en hyresrätt ska ha ett behov av den. Därför godkänner hyresvärdarna inte dubbelt boende. Om du redan bor i en hyresbostad behöver den sägas upp när du flyttar till en ny. Om du har en medboende som bor i en hyresrätt gäller samma sak för den personen. Tänk dock på att inte säga upp ditt nuvarande hyresavtal förrän du har blivit godkänd av din nya hyresvärd.

Om du har sålt eller överlåtit en bostadsrätt eller villa behöver du visa upp dokument som styrker det. Om du fortfarande äger bostadsrätten eller villan visar du i stället upp ett uppdragsavtal med en mäklare för försäljning av bostaden. I samband med att du sedan skriver på hyresavtalet tecknas en bilaga om att sälja din tidigare bostad.

Om du söker bostad på grund av skilsmässa behöver du också visa intyg. Det kan vara antingen ett intyg om äktenskapsskillnad från tingsrätten eller dokument som intygar att processen pågår. Anledningen är att hyresvärden inte godkänner att ett gift par har två bostäder.

Intyg om antal medlemmar i hushållet

Familjebevis från Skatteverket

För att bo hos en del hyresvärdar behöver du skicka in ett familjebevis. Anledningen är att hyresvärden behöver veta om antalet medlemmar i hushållet är rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Beställ familjebevis hos Skatteverket (www.skatteverket.se)