Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Visa intyg

När du har accepterat bostadserbjudandet kommer du behöva visa intyg som styrker att du uppfyller hyresvärdens villkor. Vilka intyg som behövs varierar. Vi hjälper dig att sammanställa de intyg som krävs för att bli godkänd som hyresgäst.

En hand som håller i en penna tryckt mot ett papper

Förbered dina intyg

När du söker bostad är det bra att i god tid förbereda dina intyg. Tänk också på att alltid ha rätt uppgifter på Mina sidor vad gäller inkomst, arbetsgivare och adress.

Här är några av de vanligaste intygen som vi frågar efter:

Intyg om din inkomst

Anställning

 • Dina tre senaste lönebesked
 • Anställningsintyg – inte äldre än en månad – med följande uppgifter:
  – För- och efternamn
  – Personnummer
  – Titel/anställd som
  – Anställningsdatum
  – Arbetsgivarens namn och organisationsnummer
  – Anställningsform (vid tidsbegränsad anställning ange sluttid, vid timanställning ange antal garanterade timmar och timlön)
  – Sysselsättningsgrad (ange i procent)
  – Uppskattad årsinkomst (inklusive eventuell ob- och semesterersättning)
  – Underskrift av arbetsgivaren med befattning, kontaktuppgifter samt datum och ort
  Se exempel på anställningsintyg (pdf)

Enskild firma

Dessa dokument brukar hyresvärden vilja se:

 • Kopia på senast inlämnad deklaration till Skatteverket
 • Registreringsbevis från Skatteverket (företaget ska ha varit verksamt minst ett år)
 • Aktuell balans- och resultatrapport
 • Senast fastställda bokslut
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året
 • Taxerade inkomster enligt aktuell kreditupplysning

Ägare eller delägare av aktiebolag

Dessa dokument brukar hyresvärden vilja se:

 • De tre senaste lönebeskeden (om du tar ut lön från ditt aktiebolag)
 • Bokslut (vid kapitalvinst)
 • Registreringsbevis från Skatteverket (företaget ska ha varit verksamt minst ett år)
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat under året

Pension

Om pension är din inkomst, behövs intyg från Pensionsmyndigheten och/eller från bolag som hanterar din pension.

A-kassa

Om a-kassa är din huvudsakliga inkomst är det viktigt att du styrker det antal dagar med ersättning som du har. Om du har en visstidsanställning kräver en del hyresvärdar att du kompletterar med ett medlemsbevis från A-kassa.

Student

För att få hyra en studentbostad behöver du visa intyg på att du studerar vid högskola, universitet eller YH-utbildning (Yrkshögskola). Du kan få ut intyget genom att logga in på Ladok. Om skolan du studerar vid inte är ansluten till Ladok kan du få ut intyget genom att vända dig direkt till skolan du går på. Har du ännu inte registrerat dig på kursen kan du istället skicka in ett antagningsbesked.

Se exempel på studieintyg (pdf)

Intyg om ditt nuvarande boende

Hyresvärden godkänner inte dubbelt boende. Du kan därför behöva följande intyg:

 • Uppdragsavtal med fastighetsmäklare eller försäljningsdokument på såld bostad
 • Intyg om äktenskapsskillnad från tingsrätten eller dokument som intygar att denna process pågår
  Om du söker bostad på grund av skilsmässa så behövs intyg som styrker detta. Anledningen är att hyresvärden inte godkänner att ett gift par har två bostäder.

Intyg om antal medlemmar i hushållet

 • Familjebevis från Skatteverket
  För att bo hos en del hyresvärdar behöver du skicka in ett familjebevis. Anledningen är att hyresvärden behöver veta om antalet medlemmar i hushållet är rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

          Här beställer du familjebevis

Läs också

Hyresvärdens villkor