Förtur till bostad inom Stockholms stad

Du som har starka medicinska eller sociala skäl eller en allvarlig hotbild riktad mot dig kan ansöka om förtur till en bostad. Förtur riktar sig enbart till dig som är och har varit bosatt och folkbokförd i Stockholms stad, det vill säga Stockholms kommun, sedan minst två år tillbaka.

Förtursverksamheten är en viktig del inom Bostadsförmedlingen som vi genomför på uppdrag av kommunfullmäktige i Stockholm. Reglerna kring vem som kan få förtur till bostad är fattade av Bostadsförmedlingens styrelse.

Alla ärenden prövas individuellt och är sekretesskyddade.

Det är viktigt att känna till att en besvärlig boendesituation inte är skäl för att söka förtur. 

Ansökan prövas

För att få din ansökan prövad är det viktigt att:

 • du har styrkta skäl till att din nuvarande bostad inte är lämplig, till exempel allvarlig sjukdom, psykiska-, fysiska- eller sociala skäl eller en allvarlig hotbild.
 • du har inga egna möjligheter att lösa bostadsfrågan, till exempel genom din kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att köpa en bostad.
 • du inte har några boenderelaterade skulder.
 • du är folkbokförd och bosatt i Stockholms stad sedan minst två år tillbaka.
 • du är registrerad som bostadssökande hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Om du inte är det idag kan du göra det samtidigt som du ansöker om förtur. 

För fullständiga riktlinjer: Riktlinjer för förtur (pdf)

Från ansökan till beslut

 1. Du skickar din förtursansökan
  Förtursansökan och intyg skickas till Bostadsförmedlingen. Det går bra att mejla in din ansökan eller skicka den per post. Glöm inte att du måste underteckna ansökningsblanketten, även om den skickas in via mejl.

  Mejl:
  fortur@bostad.stockholm.se

  Post:
  Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
            Förtursenheten
            Box 7026
            121 07 Stockholm-Globen

 2. Ansökningsformuläret laddar du ner här (pdf).

  Mall för intyg (läkare,kurator, psykolog, socialsekreterare etc) laddar du ner här (pdf).

 3. Vi bekräftar att vi fått din ansökan
  Du blir kontaktad av en handläggare på Bostadsförmedlingen.
 4. Vi utreder din ansökan
  Handläggaren utreder din situation och ditt behov av en ny bostad. Vid behov kontaktar vi dina intygsskrivare och tidigare hyresvärdar samt gör en kreditupplysning.
 5. Vi fattar beslut
  Handläggaren fattar beslutet utifrån de beslutade riktlinjerna. Du får besked per post.

Vad händer sen?

Om du får förtur (bifall)
Om du får förtur kommer du att bli erbjuden en bostad. 

Om du inte får förtur (avslag)
Om du inte får förtur finns det möjlighet att begära en ny prövning. Din begäran om omprövning gör du via mejl eller brev. Ett förtursutskott som består av politiskt tillsatta representanter fattar sedan beslut.