Statistik och marknadsanalys

Med över 630 000 förmedlade bostäder i ryggen, fler än 700 000 kunder i vår bostadskö, och ett samarbete med över 200 fastighetsägare i regionen, har vi på Bostadsförmedlingen en unik kunskap om regionens bostadsmarknad.

iPad som visar en sida med statistik på Bostadsförmedlingens webbplats

Vi vet hur och var människor vill bo

Vi vet vilka områden som är attraktiva. Vi vet vad bostadskunderna söker och vad de är beredda att betala. Vi vet vilka som söker sig till olika typer av bostäder och vad man söker i olika livsfaser.

Genom vår databas av förmedlade bostäder kan vi till exempel få fram kunskap kring vilka bostäder som har mest attraktivt läge, bo, vilka lägenhetsstorlekar som efterfrågas i olika områden, hur stora lägenheterna får vara och hur olika hyresnivåer tas emot på marknaden.  

Utöver statistik över förmedlade bostäder ställer vi också många frågor till våra bostadssökande genom olika kundundersökningar. Till exempel har vi vår egen kundpanel bestående av nära 5000 personer i bostadskön. Allt för att samla så mycket kunskap som möjligt hur våra gemensamma bostadssökande vill bo.

Kostnadsfria marknadsanalyser

Som samarbetspartner till Bostadsförmedlingen hjälper vi er gärna med statistik och analys av efterfrågan på hyresrätter. Vi kan erbjuda underlag och analyser av bostadsefterfrågan i olika områden liksom av marknaden i stort. Ni är också välkomna att ta del av alla de undersökningar som vi fortlöpande gör av bostadskön i syfte att lära oss mer om hur människor vill bo. Något som kan vara värdefullt exempelvis för er som bygger nytt.

Vill du veta mer om våra marknadsanalyser

Vill du veta mer om vår statistik och marknadsanalys är du välkommen att kontakta Bostadsförmedlingens marknadsanalytiker Jan Enander.

Bostadsförmedlingens marknadsindex

Bostadsförmedlingens marknadsindex är ett hjälpmedel för att bedöma efterfrågan på nya hyresrätter i Stockholms stad. Indexet gör det möjligt att jämföra stadens stadsdelar.

Läs mer om marknadsindex här