Statistik och marknadsanalys

Med över 690 000 förmedlade bostäder i ryggen, fler än 820 000 registrerade bostadssökande, och ett samarbete med över 200 fastighetsägare i regionen, har vi på Bostadsförmedlingen unik kunskap om regionens bostadsmarknad.

Vi har kunskap om hur och var människor vill bo

Med hjälp av vår statistik kan vi få fram mycket kunskap. Till exempel vilka bostäder som har mest attraktivt läge, vilka lägenhetsstorlekar som efterfrågas i olika områden och hur betalningsviljan ser ut. Vi vet vem som söker sig till olika typer av bostäder och vad man söker i olika livsfaser.

Utöver statistik över förmedlade bostäder ställer vi också många frågor till våra bostadssökande genom olika kundundersökningar. Till exempel har vi vår egen kundpanel som består av cirka 5 000 bostadssökande. 

Kostnadsfria marknadsanalyser

Som samarbetspartner till Bostadsförmedlingen hjälper vi er gärna med statistik och analys av efterfrågan på hyresrätter. Vi kan erbjuda underlag och analyser av bostadsefterfrågan i olika områden liksom av marknaden i stort.

Ni är också välkomna att ta del av alla de undersökningar som vi fortlöpande gör. Något som kan vara värdefullt exempelvis för er som bygger nytt.

Mer om våra marknadsanalyser

Vill ni veta mer om vår statistik och marknadsanalys är ni välkomna att kontakta Bostadsförmedlingens marknadsanalytiker Jan Enander.