Korttidskontrakt – tidsbegränsat boende

Korttidskontrakt innebär en möjlighet för dig att få en tillfällig bostad samtidigt som du fortsätter att samla kötid.

Korttidskontrakt på Bostadsförmedlingen

Ett korttidskontrakt innebär att du hyr en bostad under en begränsad tid. Hyrestiden kan vara allt från några månader upp till flera år. Vid korttidskontrakt skriver du under en överenskommelse om avstående från besittningsskydd. Överenskommelsen innebär att du inte har rätt att få en annan lägenhet när hyresvärden säger upp kontraktet. Vid korttidskontrakt har du heller inte rätt att byta bostaden.

Du behåller din kötid och kan söka nya bostäder

Har du fått en bostad med ett korttidskontrakt behåller du din kötid i bostadskön. När kontraktet med hyresvärden är påskrivet och klart kan du också fortsätta söka bostäder.

Annonsering av korttidskontrakt

Lediga korttidskontrakt annonseras under Sök bostad och är märkta med ikonen Korttid.

Lediga korttidskontrakt just nu

Antal förmedlade korttidskontrakt

Under 2018 förmedlade vi 1 228 korttidskontrakt.

Kompiskontrakt

Kompiskontrakt är en särskild typ av korttidskontrakt. Kompiskontrakt finns för ungdomar och seniorer och ger möjlighet att dela lägenhet och kontrakt med en kompis. För ungdomsbostäderna gäller att både du och din kompis ska vara mellan 18 och 25 år. För seniorbostäderna finns ett ålderskrav på 65 år. Båda står på kontraktet och har samma villkor.

Hyrestiden för ett kompiskontrakt är maximalt fyra år. Du kan inte byta din bostad under kontraktstiden.

Liksom för övriga korttidskontrakt behåller du din kötid om du tackar ja till ett kompiskontrakt.