Bostadsförmedlingens organisation

Bostadsförmedlingen har drygt 100 anställda och bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad.

Vd

Christer Edfeldt

Avdelningar

Organisationen består av sex avdelningar:

Förmedling

Chef: Anna-Karin Enell
Förmedlingsavdelningen har huvudansvar för förmedlingstjänsten och servicen till hyresvärdarna. På avdelningen finns också förtursenheten som riktar sig till bostadssökande med särskilda behov av en bostad.

Kundservice

Chef: Anna-Karin Enell
Kundservice  ger stöd och hjälp till bostadssökande och i hanteringen av Mina sidor. Avdelningen ansvarar för support via telefon, mejl samt kundmottagningen

Marknad och Kommunikation

Chef: Marika Nordström
Marknadsavdelningens uppdrag är att öka inflödet av bostäder för förmedling men också att vara ett kunskapsnav kring hyresmarknaden och efterfrågan. Avdelningen ansvarar även för extern kommunikation, internkommunikation, fastighetsägarrelationer och marknadsanalys.

Avdelningen för digitala tjänster

Chef: Johan Wetterholm
Avdelningen för digitala tjänster förvaltar och utvecklar IT-verktyg som underlättar hanteringen av lägenheter för både bostadssökande och fastighetsägare.

Utveckling

Chef: Lillemor Hult
Utvecklingsavdelningen arbetar med att utveckla Bostadsförmedlingens verksamhet och affär. Tillsammans med enheterna inom Bostadsförmedlingen driver avdelningen utvecklingsprojekt som ska skapa nytta för bostadssökande och fastighetsägare.

Stab

Chef: Jacob Krokstedt
Staben fungerar som ett verksamhetsstöd till de operativa funktionerna på Bostadsförmedlingen. Staben arbetar bland annat med HR, inköp, utredningar, juridik och ekonomi.

Styrelse

Ordförande

 • Arvid Vikman (s)

Vice ordförande

 • Dennis Wedin (m)

Ledamöter

 • Christina Elffors Sjödin (m)
 • Peter Backlund (l)
 • Ahmet Music (mp)
 • Ann-Margarethe Livh (v)
 • Margareta Stavling (s)

Suppleanter

 • Harald Eriksson (m)
 • Lovisa Lanryd (l)
 • Linn Bessner (c)
 • Stefan Swärd (kd)
 • Katrin Nyström (s)
 • Moa Rosenqvist (v)
 • Ellen William-Olsson (s)

Lekmannarevisor

 • Carsten Friberg (m)

Lekmannarevisorssuppleant

 • Gun Risberg (s)