Bostadsförmedlingens organisation

Bostadsförmedlingen har drygt 90 anställda och bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad.

vd

Christer Edfeldt

Avdelningar

Organisationen består av fem avdelningar:

Förmedling

Chef: Anna-Karin Enell
Förmedlingsavdelningen omfattar ett fyrtiotal personer och har huvudansvar för förmedlingstjänsten och servicen till hyresvärdarna. Här tar vi emot och annonserar de bostäder som lämnas in. Vi bokar även visningar och har kontakt med de bostadssökande som erbjuds lägenhet. På avdelningen finns också förtursenheten som består av ett tiotal personer.

Kundservice

Chef: Anna-Karin Enell
På Kundservice ger vi stöd och hjälp till de bostadssökande i sökandet efter en bostad och i hanteringen av Mina sidor. Vi svarar på frågor och ger support via telefon, mejl och till besökare i vår kundmottagning. Kundservice har ett femtontal anställda.

Marknad

Chef: Marika Nordström
Marknad består av åtta anställda och arbetar med att öka inflödet av bostäder för förmedling men också att vara ett kunskapsnav kring hyresmarknaden och efterfrågan. Vi ansvarar även för extern kommunikation, fastighetsrelationer och marknadsanalys.

IT

Chef: Jacob Krokstedt (tillförordnad)
Med hjälp av olika IT-verktyg gör vi på IT-avdelningen det lättare med hanteringen av lägenheter för både bostadssökande och fastighetsägare. Vi förvaltar och utvecklar även alla system. IT har ett tiotal anställda.

Stab

Chef: Jacob Krokstedt
Vi på staben är ett verksamhetsstöd till de operativa funktionerna på Bostadsförmedlingen och arbetar med verksamhetsutveckling, HR, inköp, internkommunikation, juridik och ekonomi. Avdelningen består av ett tiotal personer.

Styrelse

Ordförande

 • Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordförande

 • Gulan Avci (L)

Ledamöter

 • Salar Rashid (S)
 • Katrin Nyström (S)
 • Helene Glant (MP)
 • Jennyfer Redin (M)
 • Charlotte Helmersson (M)

Suppleanter

 • Sune Gidgård (S)
 • Sajida Kareem (S)
 • Jackie Nylander (V)
 • Edna Svärd (M)
 • Oscar Svenäng (M)
 • Pernilla Enebrink (L)

Lekmannarevisor

 • Gun Risberg (S)

Lekmannarevisorssuppleant

 • Inge-Britt Lundin (L)