Bostadsförmedlingens organisation

Bostadsförmedlingen har drygt 90 anställda och bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad.

vd

Christer Edfeldt

Avdelningar

Organisationen består av sex avdelningar:

Förmedling

Chef: Anna-Karin Enell
Förmedlingsavdelningen har huvudansvar för förmedlingstjänsten och servicen till hyresvärdarna. På avdelningen finns också förtursenheten som riktar sig till bostadssökande med särskilda behov av en bostad.

Kundservice

Chef: Anna-Karin Enell
Kundservice  ger stöd och hjälp till bostadssökande och i hanteringen av Mina sidor. Avdelningen ansvarar för support via telefon, mejl samt kundmottagningen

Marknad

Chef: Marika Nordström
Marknadsavdelningen uppdrag är att öka inflödet av bostäder för förmedling men också att vara ett kunskapsnav kring hyresmarknaden och efterfrågan. Avdelningen ansvarar även för extern kommunikation, internkommunikation, fastighetsägarrelationer och marknadsanalys.

IT

Chef: Johan Wetterholm
IT-avdelningen förvaltar och utvecklar IT-verktyg som underlättar hanteringen av lägenheter för både bostadssökande och fastighetsägare.

Utveckling

Chef: Alexandra Göransson
Utvecklingsavdelningen arbetar med att utveckla Bostadsförmedlingens verksamhet och affär. Tillsammans med enheterna inom Bostadsförmedlingen driver avdelningen utvecklingsprojekt som ska skapa nytta för bostadssökande och fastighetsägare.

Stab

Chef: Jacob Krokstedt
Staben fungerar som ett verksamhetsstöd till de operativa funktionerna på Bostadsförmedlingen. Staben arbetar med verksamhetsutveckling, HR, inköp, juridik och ekonomi.

Styrelse

Ordförande

 • Ann-Margarethe Livh (V)

Vice ordförande

 • Gulan Avci (L)

Ledamöter

 • Salar Rashid (S)
 • Katrin Nyström (S)
 • Helene Glant (MP)
 • Jennyfer Redin (M)
 • Charlotte Helmersson (M)

Suppleanter

 • Sune Gidgård (S)
 • Sajida Kareem (S)
 • Jackie Nylander (V)
 • Edna Svärd (M)
 • Oscar Svenäng (M)
 • Pernilla Enebrink (L)

Lekmannarevisor

 • Gun Risberg (S)

Lekmannarevisorssuppleant

 • Inge-Britt Lundin (L)