Snabbfakta om Bostadsförmedlingen och bostadskön

Bostadsförmedlingen är ett bolag inom Stockholms stad
Vi jobbar på uppdrag av Stockholms stads kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också Bostadsförmedlingens styrelse, som består av politiskt nominerade personer.

Vi förmedlar cirka 19 000 bostäder varje år
Varje dag får alltså ett 50-tal bostadssökande ett nytt boende genom oss. Under 2021 förmedlade vi 18 954 bostäder.

Vi förmedlar bostäder i hela stockholmsregionen
Vi förmedlar bostäder inte bara i Stockholms kommun, utan i de flesta kommuner i Stockholmsområdet.

Vi förmedlar bostäder från både kommunala och privata fastighetsägare
Stockholms kommunala bostadsbolag lämnar alla sina lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen, men vi strävar efter att så många som möjligt av de privata fastighetsägarna också vill göra det. Under 2021 var cirka hälften av de förmedlade bostäderna från privata fastighetsägare.

Vi bygger inga hus och äger inga bostäder
Vi påverkar heller inte hur många bostäder som byggs eller var de byggs.

Vi förmedlar särskilda bostäder för ungdomar, studenter och seniorer
För senior- och ungdomsbostäder finns ålderskrav, och för studentbostäder finns särskilda krav på studieförhållanden. Alla bostäder förmedlas utifrån kötid.

Att få en bostad genom oss tar i genomsnitt drygt 9 år
För vissa attraktiva lägenheter krävs en kötid på 20 år eller mer, men varje år förmedlar vi också hundratals bostäder med kötider mellan 0 och 2 år. Den genomsnittliga kötiden 2021 var 9,2 år.

13 procent av dem som står i bostadskön söker bostad aktivt
Drygt 700 000 personer står i bostadskön, men alla söker inte bostad aktivt. De flesta av dem som står i kön har redan någon form av ordnat boende, såsom eget förstahandskontrakt, egen bostadsrätt eller egen villa.

För att få en bostad genom oss måste man aktivt söka och anmäla intresse för bostäder
Bostadsförmedlingen skickar alltså inte ut några lägenhetserbjudanden, och man köar heller inte för en viss bostadstyp eller för ett visst område.

För att bli godkänd som hyresgäst behöver man uppfylla hyresvärdens villkor
Vi hjälper fastighetsägare och bostadssökande att hitta varandra, men det är inte vi, utan hyresvärden som formulerar villkoren för att bli godkänd som hyresgäst.

Man behöver inte bo i Stockholm för att stå i bostadskön
Den så kallade rikskön infördes 1997. Sedan dess kan alla oavsett bostadsort ställa sig i bostadskön, förutsatt att man fyllt 18 år och har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Kötiden i bostadskön är personlig och kan inte överlåtas
Det går inte att överlåta sin kötid eller söka bostad åt någon annan. Det går heller inte att ställa sitt nyfödda barn i bostadskön.

Den som har starka medicinska eller sociala skäl kan ansöka om att gå före i kön
Varje år får Bostadsförmedlingen in drygt 1 000 ansökningar om förtur till bostad, men det är bara en mindre andel som uppfyller kraven för att beviljas förtur.