Seniorbostäder

För dig som är 55 år eller äldre förmedlar vi särskilda bostäder som är anpassade för seniorer. Seniorbostäder i bostadskön förmedlas utifrån kötid. För seniorbostäder som tillhör det kommunala bostadsbolaget Micasa gäller särskilda förmedlingsregler.

Är du över 65 har du möjlighet att ansöka om bostadstillägg om hyran är för hög. Mer information hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida.

Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter äger och förvaltar en del av Stockholms stads seniorlägenheter anpassade för god tillgänglighet.

Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter - läs mer här

Seniorbostäder i bostadskön

Seniorbostäder i bostadskön förmedlas utifrån kötid till sökande som har fyllt 55 år.

Seniorbostäder i bostadskön – läs mer här