För närvarande har vi något längre handläggningstider vid förmedling av bostäder.

Seniorbostäder

För dig som är 55 år eller äldre förmedlar vi seniorbostäder. Det är vanliga hyresrätter men med god tillgänglighet. Det betyder till exempel att det alltid finns hiss i fastigheten om inte bostaden ligger på markplan. Badrum och sovrum är ofta rymliga och det är låga eller inga trösklar i bostaden.

Seniorbostäder i bostadskön

Seniorbostäder i bostadskön förmedlas utifrån kötid till sökande som har fyllt 55 år.
Seniorbostäder i bostadskön

Micasas kö för särskilda behov

Du som är över 65 år, bor ensam och känner dig orolig, eller har svårt att bo kvar i din nuvarande bostad på grund av nedsatt rörlighet, kan ansöka till Micasas kö för särskilda behov. 
Micasas kö för särskilda behov