Seniorbostäder

För dig som är 55 år eller äldre förmedlar vi seniorbostäder. Det är vanliga hyresrätter men med god tillgänglighet. Det betyder till exempel att det alltid finns hiss i fastigheten om inte bostaden ligger på markplan. Badrum och sovrum är ofta rymliga och det är låga eller inga trösklar i bostaden.

Är du över 65 har du möjlighet att ansöka om bostadstillägg om hyran är för hög. Mer information hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida.

Seniorbostäder i bostadskön

Seniorbostäder i bostadskön förmedlas utifrån kötid till sökande som har fyllt 55 år.

Seniorbostäder i bostadskön – läs mer här

Har du särskilda behov?

Du som är över 65 år, bor ensam och känner dig orolig, eller har svårt att bo kvar i din nuvarande bostad på grund av nedsatt rörlighet, kan ansöka till Micasas kö för särskilda behov. 

Micasas kö för särskilda behov - läs mer här