Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Seniorbostäder

För dig som är 55 år eller äldre förmedlar vi särskilda bostäder som är anpassade för seniorer. Seniorbostäder i bostadskön förmedlas utifrån kötid. För seniorbostäder som tillhör det kommunala bostadsbolaget Micasa gäller särskilda förmedlingsregler.

Är du över 65 har du möjlighet att ansöka om bostadstillägg om hyran är för hög. Mer information hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida.

/link/a1d84876ccc44fd6b18bacf5c5866264.aspx?id=3788&epslanguage=sv
Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter äger och förvaltar en del av Stockholms stads seniorlägenheter anpassade för god tillgänglighet.

Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter - läs mer här

/link/0f79269ba4104f1d825e292e838a4235.aspx?id=3362&epslanguage=sv
Seniorbostäder i bostadskön

Seniorbostäder i bostadskön förmedlas utifrån kötid till sökande som har fyllt 55 år.

Seniorbostäder i bostadskön – läs mer här

/link/cb03be4919d8474e83345be510c2d1ee.aspx?id=5110&epslanguage=sv