Seniorbostäder

För dig som är 55 år eller äldre förmedlar vi särskilda bostäder som är anpassade för seniorer. Seniorbostäder i bostadskön förmedlas utifrån kötid. För seniorbostäder som tillhör det kommunala bostadsbolaget Micasa gäller särskilda förmedlingsregler.

/link/0f79269ba4104f1d825e292e838a4235.aspx?id=3362&epslanguage=sv

Seniorbostäder i bostadskön

Seniorbostäder i bostadskön förmedlas utifrån kötid till sökande som har fyllt 55 år.

Seniorbostäder i bostadskön – läs mer här

/link/a1d84876ccc44fd6b18bacf5c5866264.aspx?id=3788&epslanguage=sv

Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter

1 januari 2018 infördes särskilda förmedlingsregler för seniorbostäder hos Micasa Fastigheter.

Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter - läs mer här