Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Kontakta Bostadsförmedlingen

Så här kontaktar du oss på Bostadsförmedlingen.

/link/7d20600e09ef4d37b3f5132e643826df.aspx?id=4061&epslanguage=sv
KUNDSERVICE

Kundservice svarar på frågor från dig som bostadssökande.
Kontakta Kundservice

/link/e9dddf36c97f4fb6b294942ef6505698.aspx?id=4897&epslanguage=sv
KONTAKT FASTIGHETSÄGARE

För dig som fastighetsägare finns särskilda kontaktvägar.
Kontaktuppgifter för fastighetsägare

/link/93c9dcebbb2b46b7a70872f19f1a24e3.aspx?id=3317&epslanguage=sv
PRESSKONTAKTER

Kontaktpersoner för pressfrågor (länk till Via TT)