Kontakta Bostadsförmedlingen

Så här kontaktar du oss på Bostadsförmedlingen.

KUNDSERVICE

Kundservice svarar på frågor från dig som bostadssökande.

Kontakta Kundservice
KONTAKT FASTIGHETSÄGARE

För dig som fastighetsägare finns särskilda kontaktvägar.

Kontaktuppgifter för fastighetsägare