Kontakta Bostadsförmedlingen

Så här kontaktar du oss på Bostadsförmedlingen.

KUNDSERVICE

Kundservice svarar på frågor från dig som bostadssökande.
Kontakta Kundservice

KONTAKT FASTIGHETSÄGARE

För dig som fastighetsägare finns särskilda kontaktvägar.
Kontaktuppgifter för fastighetsägare

PRESSKONTAKTER

Kontaktpersoner för pressfrågor (länk till Via TT)