Kontakta Bostadsförmedlingen

Så här kontaktar du oss på Bostadsförmedlingen.

/link/7d20600e09ef4d37b3f5132e643826df.aspx?id=4061&epslanguage=sv

KUNDSERVICE

Kundservice svarar på frågor från dig som bostadssökande.
Kontakta Kundservice

/link/e9dddf36c97f4fb6b294942ef6505698.aspx?id=4897&epslanguage=sv

KONTAKT FASTIGHETSÄGARE

För dig som fastighetsägare finns särskilda kontaktvägar.
Kontaktuppgifter för fastighetsägare

/link/93c9dcebbb2b46b7a70872f19f1a24e3.aspx?id=3317&epslanguage=sv

PRESSKONTAKTER

Kontaktpersoner för pressfrågor (länk till Via TT)