Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Jobba på Bostadsförmedlingen

Som anställd på Bostadsförmedlingen jobbar du med att utveckla tjänster och ge god service i kontakten med våra två kundgrupper – bostadssökande och fastighetsägare.

Två unga personer vända mot varandra framför en glasfasad

Vårt uppdrag

Bostadsförmedlingens uppdrag är att hjälpa bostadssökande och fastighetsägare att hitta varandra. Med det som utgångspunkt arbetar vi för att göra det enklare både att söka efter en lämplig bostad och att hitta rätt hyresgäst.

Vi förmedlar lediga hyreslägenheter i Stockholmsregionen där vårt viktigaste mål är att öka inflödet av lägenheter och vårt fokus är att förenkla för den som söker bostad. Vi jobbar framför allt med att ge god service till våra kunder i bostadskön samt att utveckla tjänster till fastighetsägarna.

Läs mer om vårt uppdrag

Vår värdegrund

Vår värdegrund är det verktyg vi använder för att skapa en gemensam bild, och en kultur och ett förhållningssätt som stöder verksamheten. Värdegrunden utgår från fem värdeord:

  • Glädje
  • Respekt
  • Engagemang
  • Tillsammans
  • Ansvar

En del av Stockholms stad

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB är ett dotterbolag i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad.

Vi är cirka 100 medarbetare som jobbar på Bostadsförmedlingen. Vårt kontor ligger för närvarande på Palmfeltsvägen 5 vid Globen.

Läs mer om vår organisation