Jobba på Bostadsförmedlingen

Som anställd på Bostadsförmedlingen jobbar du med att utveckla tjänster och ge god service i kontakten med våra två kundgrupper – bostadssökande och fastighetsägare. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för människor och nytta för samhället. Dina idéer är viktiga, vi har utveckling i fokus.

Se filmen om hur det är att jobba hos oss

Så här fungerar vår videospelare för dig som använder hjälpmedel.

Vår verksamhet

Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyreslägenheter i Stockholmsregionen. Vi är en professionell serviceorganisation och experter på att förmedla hyresrätter. Ett av våra viktigaste mål är att öka inflödet av bostäder och vi vill leverera så bra tjänster och service som möjligt till fastighetsbolagen och de bostadssökande i regionen.

Vår vision är att vara det självklara valet – för en effektiv och rättvis bostadsförmedling.
Läs om Bostadsförmedlingens uppdrag
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB är ett dotterbolag i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad.

Vi är cirka 100 medarbetare och vårt kontor ligger på Palmfeltsvägen 5 vid Globen med bra tillgång till allmänna kommunikationer.
Läs mer om vår organisation

Våra avdelningar

Förmedling: Förmedlingsavdelningen arbetar med att förmedla lägenheter med bästa möjliga service enligt våra kö- och förmedlingsregler. Här arbetar förmedlingshandläggare med att vägleda bostadssökande genom hela förmedlingsprocessen, administrera lägenheter, granska intyg, skapa bostadsannonser samt boka visningar. De har också kontakt med de bostadsbolag som vi samarbetar med för att ge bästa möjliga service. På avdelningen finns också förtursenheten som riktar sig till bostadssökande med särskilda behov. Förturshandläggare arbetar med att bedöma, utreda och fatta beslut i ärenden gällande förtur

Kundservice: Vår kundservice är ansiktet utåt mot kunderna i bostadskön. Kundservicehandläggarna vägleder kunderna i sökprocessen och informerar bland annat om lediga lägenheter, kötider, regelverk samt hanteringen av Mina sidor. Kundservice ansvarar för support via telefon och mejl samt i vår kundmottagning.

Marknad och kommunikation: Avdelningens främsta uppdrag är att öka inflödet av bostäder för förmedling men också att vara ett kunskapsnav kring hyresmarknaden och efterfrågan. Avdelningen Marknad och kommunikation har flera olika ansvarsområden. Här arbetar kommunikatörer med både intern och extern kommunikation men även till exempel marknadsanalytiker har sin hemvist på avdelningen.

Digitala tjänster: Avdelningen för digitala tjänster förvaltar och utvecklar IT-verktyg som underlättar hanteringen av lägenheter för både bostadssökande, fastighetsägare och medarbetare. De bidrar till verksamhetens mål genom att tillhandahålla teknik och kompetens till system som är tillgängliga, säkra och långsiktigt hållbara. På avdelningen arbetar bland annat utvecklare och testare samt ansvariga för våra olika system. För bästa möjliga verksamhetsnytta samverkar de tätt med verksamheten.

Utvecklingsavdelningen: Som stöd i arbetet med att utveckla Bostadsförmedlingens utbud av tjänster till fastighetsägare och bostadssökande driver och deltar utvecklingsavdelningen i olika uppdrag och projekt. Här arbetar bland annat kvalitetsansvarig och kravställare. Tillsammans med övrig verksamhet genomför de aktiviteter som stödjer en övergång mot ökad digitalisering med förhöjd kvalitet i system och processer.

Staben: Staben arbetar med verksamhetsstyrning och uppföljning och tillhandahåller expertis inom flera områden. De arbetar bland annat med HR, inköp, utredningar, juridik och ekonomi. Staben utgör också verksamhetsstöd till de operativa funktionerna på Bostadsförmedlingen.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är det verktyg vi använder för att skapa en gemensam bild, och en kultur och ett förhållningssätt som stöder verksamheten. Värdegrunden utgår från fem värdeord:

  • Glädje
  • Respekt
  • Engagemang
  • Tillsammans
  • Ansvar

Jobba hos oss

Är du ute efter ett nytt arbete som erbjuder dig nya utmaningar och möjlighet att utvecklas? Värderar du dessutom ett generöst och öppet arbetsklimat där gemenskap och närhet till skratt är självklara inslag under en arbetsdag så kommer du att trivas hos oss.

Hos oss möts du av många engagerade och trevliga medarbetare med olika och spännande yrkesroller. Vi är bland annat förmedlingshandläggare, systemutvecklare, kundservicehandläggare, ekonomer, bolagsjurist, kommunikatörer. Alla arbetar vi för att hjälpa bostadssökande och fastighetsägare att hitta varandra, öka inflödet av lägenheter, ge god service till våra kunder i bostadskön samt att utveckla tjänster till fastighetsägarna.

Vårt erbjudande

Det finns många anledningar till varför våra medarbetare trivs på arbetet. Förutom det självklara, såsom bra arbetsvillkor, trevlig arbetsmiljö och spännande arbetsuppgifter så finns det ett par saker som gör det lite extra bra att jobba hos oss.

Bidra till samhällsnytta

Bostadsförmedlingens uppdrag är att hjälpa bostadssökande och fastighetsägare att hitta varandra och vi är stolta över att varje år hjälpa ca 19 000 personer att hitta sitt nästa boende. När du jobbar hos oss är du med och bidrar till att personer i vår kö kan hitta en ny bostad. Du får en meningsfull roll där du är med och bidrar!

God arbetsmiljö

Hos oss är du en del av en gemenskap med ett trevligt och hjälpande arbetsklimat. Vi arbetar efter vår gemensamma värdegrund GRETA som hjälper oss att uppnå våra verksamhetsmål och ger oss en riktning i vardagen. Värdegrundsorden Gemenskap, Respekt, Engagemang, Tillsammans och Ansvar ger oss medarbetare en gemensam bild, en kultur och ett självklart förhållningssätt gentemot varandra och vår omgivning.

För oss är det en självklarhet att vår arbetsplats ska vara en säker och stimulerande miljö att vistas i. Därför arbetar vi systematiskt och medvetet för att upprätthålla en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi är måna om att underlätta för dig att göra hälsosamma val och att kunna kombinera arbete, fritid och familj. Vi erbjuder till exempel massage på arbetet, en friskvårdstimme i veckan, friskvårdsbidrag och semesterväxling.

Vi arbetar även aktivt med både förebyggande och kunskapshöjande aktiviteter för att du ska må så bra som möjligt. Med jämna mellanrum så erbjuder vi friskvårdsföreläsningar, anordnar olika varianter av stegtävlingar/hälsoutmaningar, hälsokontroll med mera.

Bra utvecklingsmöjligheter

Vi är en verksamhet som befinner oss mitt i en växande stad vilket ger medarbetarna en naturlig möjlighet till utveckling. I takt med att staden växer och utvecklas så behöver vi i verksamheten följa med och utveckla metoder, arbetssätt och vår kompetens.

Hos oss avsätter vi tid för kompetensutveckling och kunskapsutbyten. Förutom det dagliga kunskapsutbytet kollegor emellan så har du även en individuell plan för din utveckling med konkreta aktiviteter som ska genomföras under året.

Och utbytet av kompetens och kunskaper sker inte bara inom den egna avdelningen utan även över bolaget i stort. Till exempel bjuder vi återkommande in till lunchföreläsningar med olika lärorika och inspirerande teman.