Regler

Här hittar du de regler som gäller när du söker bostad genom oss. Förutom kö- och förmedlingsreglerna behöver du också ta hänsyn till de krav som hyresvärden har för varje enskild bostad.

Nycklar på ett bord och händer runt en mobiltelefon

KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER

I kö- och förmedlingsreglerna hittar du vad som gäller för bland annat kötid, köavgift och medboende.
Kö- och förmedlingsregler för bostadskön

DE KOMMUNALA BOSTADSBOLAGENS REGLER

Stockholms stads bostadsbolag har gemensamma regler och krav på sina hyresgäster.
Gemensamma regler för godkännande av hyresgäst

REGLER FÖR INTERNA BYTESKÖN

För dig som söker bostad i de kommunala bostadsbolagens interna byteskö finns särskilda regler.
Kö- och förmedlingsregler för kunder i interna byteskön

REGLER FÖR ATT FÅ FÖRTUR

För att få förtur till bostad behöver du ha starka medicinska, psykiska eller sociala skäl.
Regler för att få förtur till bostad

Regler för Micasas seniorbostäder

Seniorbostäder från Micasa Fastigheter förmedlas enligt särskilda regler.

Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter

HYRESVÄRDENS KRAV

För varje bostad har hyresvärden ett antal krav som du som bostadssökande behöver uppfylla för att bli godkänd som hyresgäst.
Hyresvärdens krav på hyresgästen

BETALA KÖAVGIFTEN

När du står i bostadskön får du varje år en köavgifts-avi för att betala årsavgiften.
Betala köavgiften – så här gör du