Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Kompiskontrakt

Kompiskontrakt är en särskild typ av korttidskontrakt. Kompiskontrakt finns för ungdomar och seniorer och ger möjlighet att dela lägenhet och kontrakt med en kompis.

Skor på rad

För ungdomsbostäderna gäller att både du och din kompis ska vara mellan 18 och 25 år. För seniorbostäderna finns ett åldersvillkor på 65 år. Båda står på kontraktet och har samma villkor.

Hyrestiden för ett kompiskontrakt är maximalt fyra år. Du kan inte byta din bostad under kontraktstiden.

Liksom för övriga korttidskontrakt behåller du din kötid om du tackar ja till ett kompiskontrakt.

Läs mer

Om seniorbostäder
Om ungdomsbostäder