Betala köavgiften

Att stå i bostadskön kostar 200 kronor om året. Du betalar köavgiften via din bank till vårt plusgirokonto. Vi rekommenderar att du använder e-faktura för att betala avgiften.

Nycklar på ett bord. I bakgrunden händer som håller i en mobiltelefon

Så här gör du för att betala köavgiften

När du anmält dig till bostadskön skickar vi ut en köavgiftsavi med årsavgiften. Du får sedan en ny avi vid samma tid varje år till den postadress som du angett på Mina sidor.

Du betalar avgiften via din bank till vårt plusgirokonto. Köavgiften kan inte delbetalas. Tänk på att det kan ta 3-5 bankdagar innan betalningen registrerats hos oss.

Plusgirokonto för inbetalning: 481 16 00-8

OCR-nummer behöver alltid anges och hittas längst ner till vänster på avin. (Tänk på att det inte är detsamma som referensnummer).

Betala med e-faktura

Vi har inte möjlighet till direktbetalningslösning i vår kundmottagning. Inte heller autogiro är möjligt. Däremot rekommenderar vi att använda e-faktura för så smidig betalning som möjligt. Förutom att det är snällare mot miljön så minskar du också risken för att missa betalning vid flytt. Om du byter bank tänk då på att anmäla e-faktura igen hos din nya bank.

Påminnelser och förfallodatum

Har du inte betalat köavgiften före avins förfallodatum skickar vi en påminnelse per post, följt av ytterligare en om du ännu inte betalat. Om vi inte får in din betalning efter andra påminnelsen avregistreras du från bostadskön. Det sker när det gått sex månader efter köavgiftavins sista betalningsdatum. Det innebär att du inte längre har kvar din plats i kön.

Betalning anses ha skett när köavgiften kommit in på Bostadsförmedlingens konto. Vi ber dig att vara rädd om din kötid, och att alltid ha aktuella kontaktuppgifter på Mina sidor.

Frågor och svar