Andra köer hos Bostadsförmedlingen

Förutom den ordinarie bostadskön administrerar Bostadsförmedlingen också ett antal andra köer. De kan du läsa om här.

INTERNA BYTESKÖN

Den interna byteskön är en separat kö för dig som har ett hyreskontrakt hos något av Stockholms Stads kommunala bolag. Läs mer här.

ATELJÉBOSTADSKÖN

Ateljébostadskön administreras av Kulturförvaltningen i Stockholms stad, men förmedlingen av de lediga bostäderna sker via Bostadsförmedlingen. Läs mer här.

HUGE STUDENTBOSTADSKÖ

Huge Fastigheter flyttade över sin studentkö till Bostadsförmedlingen den 15 mars 2016. Kön består av ca 3600 sökande. Läs mer här.

BO I VÄSBYKÖN

Bo i Väsbykön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Rikshem den 1 september 2015. Kön är temporär och består av de 1800 kunder som tidigare stått i Bo i Väsbys bostadskö. Läs mer här.

JOHN MATTSONKÖN

John Mattsonkön lämnades över till Bostadsförmedlingen från John Mattson Fastighets AB den 1 december 2014. Kön består av kunder som tidigare stått i John Mattsons bostadskö. Läs mer här.

BOVIVAKÖN

Bovivakön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Rikshem den 16 juni 2014. Bostäderna som förmedlas är seniorboenden på Alsnögatan i Norra Hammarbyhamnen. Läs mer här.

VÄRMDÖKÖN

Värmdökön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Värmdö kommun den 1 februari 2014. Kön består av kunder som tidigare stått i Värmdö kommuns bostadskö. Läs mer här.

Kista studentkö

Den 13 september 2016 flyttade Kista Studentbostäder över sin kö till Bostadsförmedlingen i Stockholm. Kön består av kunder som tidigare stått i Kista Studentbostäders kö. Mer information om Kista studentkö.