Bostadsförmedlingens historia

När man pratar om Stockholms tidiga bostadshistoria är ord som trångboddhet, bostadsbrist och låg standard återkommande. Efterfrågan har många gånger varit större än tillgången till bostäder och inflyttningen till staden har periodvis varit mycket omfattande.

Under 1930-talet blev bostadsfrågan en av de viktigaste politiska frågorna. En bostadssocial utredning kom fram till att det främst var trångboddheten som var problemet.

Sedan starten av Bostadsförmedlingen för snart 70 år sedan har vi förmedlat över 500 000 bostäder.

40-talet

Bostadsbrist och långa köer

År 1947 startade Stockholms Bostadsförmedling. Det var under en period av stor bostadsbrist och en lång bostadskö. På tågstationer och ute i förorten satte man till och med upp affischer med budskap om att man inte skulle flytta till Stockholm på grund av bristen på bostäder.

Ett av skälen till att man startade en kommunal förmedling var att kommunen skulle kunna få en bättre bild av efterfrågan på bostäder.

Bostadsförmedlingen hade till en början en handfull anställda och en omsättning på cirka
100 000 kronor det första året.

50-talet

Förslag till samverkan

Stockholms Bostadsförmedling växte snabbt de första åren. Redan 1952 kom det första förslaget till samverkan mellan Stockholm och förortskommunerna. I april 1954 inrättades bostadsbyggnadsnämnden för Stor-Stockholm. Denna skulle förenkla byten mellan kommunerna. I mitten av femtiotalet stod över 100 000 personer i bostadskön. 

60- och 70-talet

Miljonprogrammet skapar överkapacitet

På 1960-talet var de politiska partierna överens om att bostadsbristen inte fick bromsa utvecklingen av den svenska välfärdsstaten. Storskalighet, centrala direktiv och normering var receptet på utbyggnaden av Sverige. Mellan 1964 och 1975 byggdes över en miljon bostäder runt om i Sverige, det s k miljonprogrammet.

I mitten av 1970-talet minskade trycket på bostadsmarknaden och det fanns till och med planer på att lägga ner bostadskön. Detta då tusentals lediga bostäder runt om i förorterna saknade hyresgäster. I innerstaden har det däremot alltid varit svårt att få en bostad utan lång kötid.  

80-talet

Ombyggnader och evakuering

Utmärkande för 80-talet var en fortsatt omfattande ombyggnads- och evakueringsverksamhet. Under åren 1975-85 byggdes mer än 30 000 lägenheter om i Stockholm – mestadels innerstaden - med evakueringshjälp från Bostadsförmedlingen.

Evakueringsuppdragen gällde fastighetsägare med hus som skulle rivas eller byggas om och som ansökte om evakueringshjälp för att tömma huset på hyresgäster.

Bostadsförmedlingen fick sedan in motsvarande antal lägenheter i det ny- eller ombyggda huset för förmedling,

I början av 80-talet var nybyggnationen låg innan den tog fart i och med Södra Stations framväxt.

90-talet

Ett händelserikt årtionde i Bostadsförmedlingens historia

Förmedlingsreglerna som under slutet av 80-talet byggde på behov, inte på kötid, hade så småningom blivit alltmer snåriga och svåra att tyda. Men det dröjde ytterligare några år innan det ändrades.

Under 1990-talen hade det åter blivit bostadsbrist i Stockholm och det byggdes få bostäder.  Under några få år i början av 90-talet fanns en bytesverksamhet. En tidning, Bytesguiden, användes som ”annonsforum”.

Under åren 1996-97 utvecklades flera nya funktioner, t ex infördes en callcenterlösning som väsentligt förkortade bostadssökandes långa väntetider i telefon. Det tidigare krångliga och svårförklarade köregelsystemet förenklades den 1 januari 1997 genom att Rikskön infördes. Nu blev det möjligt även för icke-stockholmare att stå i kön.

Bostäderna har nu, sedan ett par årtionden, förmedlats enligt ett enda kriterium, kötid.

2000-talet

Bostadsförmedling och internet

2003 startade den webbförmedling som idag är standard; det var starten på en webbutveckling av förmedlingssystemet som sedan dess ständigt förbättras och förenklas. Idag har vår webbplats närmare 30 000 besök varje dag och vi är en av de största bosajterna i landet.

Attityden till Bostadsförmedlingen har ändrats under åren från tidigare en ”koloss på lerfötter” till att vara en modern serviceorganisation som ständigt ser till att förbättra sina funktioner och relationer med de två kundkategorierna: Bostadssökande och fastighetsägarna

Bostadsförmedlingens uppdrag sträcker sig numera utanför Stockholms stads gränser. Var tredje fastighetsägare som anlitar oss finns utanför Stockholm stad. Vi förmedlar åt över 200 privata och kommunala fastighetsägare.

2013 bytte Stockholms Stads Bostadsförmedling AB namn till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.