Försöks- och träningslägenheter

På uppdrag av Stockholms stad förmedlar vi försöks- och träningslägenheter till i första hand socialtjänsten som i sin tur hyr ut bostäderna till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.

Ansökningsprocessen sker med hjälp av handläggare på socialtjänsten på de olika stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad. Vi på Bostadsförmedlingen förmedlar alltså inte försöks- och träningslägenheter till enskilda personer.

För vem?

Försöks- och träningslägenheter finns till för personer som gått igenom vård och rehabilitering och behöver stöd. Man ska också bedömas kunna klara eget boende med det boendestöd som ges av stadsdelsförvaltningen. Villkoret för att bli erbjuden och få bo i den här typen av boende är att hyran betalas i tid, lägenheten ska skötas, och inga störningar för omgivningen ska förekomma. 

Idag används försöks- och träningslägenheter exempelvis till följande grupper:

  • Missbrukare som gått igenom behandling och som är stabila i sin rehabilitering.
  • Personer med psykiska funktionshinder.
  • Tillfälligt boende för hotade eller misshandlade personer.

Typ av kontrakt

För försökslägenhet tecknas ett andrahandskontrakt där perioden vanligtvis är mellan 1-3 år. Om allt fungerar bra är målet att det ska kunna övergå i ett förstahandskontrakt efter periodens slut.

Träningslägenhet innebär istället ett tillsvidarekontrakt mellan hyresvärd och stadsdelsförvaltningen som sägs upp när behovet inte finns längre. Personen som bor i träningslägenhet får inte överta kontraktet.