Interna byteskön – internkö för Stockholms kommunala bostadsbolag

Den interna byteskön är en kö för dig som redan har ett hyreskontrakt hos något av Stockholms stads kommunala bostadsbolag (Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Stadsholmen, Micasa) och vill byta din nuvarande lägenhet mot en annan hos något av dessa bolag.

Undantag: Har du ett hyreskontrakt med avstående från besittningsskydd eller ett kontrakt med villkor som måste uppfyllas under boendetiden, till exempel studievillkor, har du inte tillgång till den interna byteskön.

Så här börjar du söka bostäder i den interna byteskön

För att börja söka bostäder genom den interna byteskön behöver du först registrera dig i den interna byteskön, för att därmed aktivera din köplats. Det kan du göra kostnadsfritt här hos oss när du har flyttat in i en lägenhet hos något av de kommunala bostadsbolagen. Därefter kan du söka lediga lägenheter från alla de fem bolagen. Din plats i kön baseras på hur länge du bott i din nuvarande bostad.

Den interna byteskön är en särskild kö som administreras av Bostadsförmedlingen. Du betalar ingen avgift för att stå i den. Du kan vara registrerad i både den interna byteskön och i den vanliga bostadskön.

Är du registrerad som bostadssökande i den ordinarie avgiftsbelagda bostadskön använder du samma inloggningsuppgifter för att registrera dig i den interna byteskön. Du som inte är registrerad som bostadssökande i den ordinarie bostadskön följer i stället instruktionerna på skärmen.

När du registrerar dig i den interna byteskön behöver du, utöver ditt personnummer, ange följande uppgifter som du hittar på din hyresavi.

  • Din nuvarande hyresvärd.
  • Ditt avtalsnummer.

Registrera dig i den interna byteskön här

Här hittar du de lediga bostäderna

När du är registrerad i den interna byteskön kan du börja söka lediga bostäder. Bostäderna annonseras under Lediga bostäder och är märkta med "Interna byteskön". Du behöver vara inloggad och stå i den interna byteskön för att se de lediga bostäderna.

Om kötiden

Din interna byteskötid räknas från dagen du flyttade in i din nuvarande bostad. Datumet står angivet på ditt hyresavtal. Din kötid i den interna byteskön upphör när du säger upp ditt nuvarande hyresavtal.

Undvik dubbla hyror

Tänk på att säga upp ditt nuvarande hyresavtal efter att du har blivit godkänd av din nya hyresvärd, men inte tidigare! Uppsägningstiden brukar vara två eller tre månader. Du kan se i ditt hyreskontrakt vad som gäller i ditt fall. Då undviker du att behöva betala dubbla hyror under en övergångsperiod.