Frågor och svar

Kanske har vi redan ett svar på din fråga. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren uppdelade efter ämnesområde.

Sök bostad på Bostadsförmedlingens webbplats