Fem tips för mer effektiv förmedling

Bostadsförmedlingen i Stockholm har förmedlat över 650 000 lägenheter sedan starten 1947. Det har gett oss mycket kunskap om bostadssökandes behov och önskemål. Här är våra bästa tips för att få förmedlingen av lägenheter att gå smidigare.

1. Informativ annonstext

Ju mer de bostadssökande vet i förväg desto bättre. Ritningar är särskilt viktiga och efterfrågade, men försök att få med andra relevanta bostadsfakta också. Finns det hiss i huset? Har man tillgång till parkeringsplats? Tvättstuga? I vilket väderstreck ligger balkongen? Om ni besvarar de frågorna kan de bostadssökande bestämma sig betydligt snabbare och avgöra om de verkligen är intresserade.

Även uppgifter om stambyten, renoveringar, tillgänglighet och byggår är intressanta för många. Områdesfakta är lättare att söka fram själv, men det är alltid bra att skriva något om kommunikationer och samhällsservice också.

2. Bilder i annonsen

Även om bostadsannonsen har bra beskrivande texter är bilder det bästa sättet att öka intresset för bostaden. Bilder är dessutom ett av de vanligaste önskemålen från de bostadssökande. Om ni har bilder på huset och området är det värdefull information. Handlar det om nyproduktion finns det kanske visionsbilder eller rentav interiörbilder? Utan bilder är det sannolikt att fler personer anmäler intresse och går på visningen bara för att stilla sin nyfikenhet.

3. En lämplig visningstid

För att visningen ska bli så välbesökt som möjligt är det viktigt att välja en lämplig visningstid. Vår erfarenhet är att vardagar klockan 18.00 är allra bäst.

4. Bostaden och de bostadssökande ska vara rätt för varandra

När lägenheter som borde vara extremt attraktiva behöver omvisas handlar det ofta om att personer med lång kötid har svårt att bestämma sig. Det kan ju hända att något ännu bättre väntar runt hörnet.

De lägenheter som ofta går allra snabbast att förmedla är i stället sådana som attraherar bostadssökande med ”lagom lång” kötid. Vi vill dock lyfta fram punkterna 1 och 2 ännu en gång. Ju mer de bostadssökande vet, desto lättare har de att bestämma sig.

5. Avsluta snabbt

När det finns ett hyresgästförslag är det viktigt att vara beredd att snabbt skriva kontrakt. Om det drar ut på tiden kan i värsta fall den blivande hyresgästen ångra sig. Samma sak kan hända om inflyttningsdatumet inte ligger inom rimlig tid. Försök därför att avsluta processen snabbt.