Många vill bidra till samhällsnyttan

Tillsammans med omkring 200 fastighets- och förvaltningsbolag jobbar vi för att förenkla bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Här möter du några av dem.

Botrygg

– Att få möjlighet att bygga hyresrätter på kommunal mark är ett förtroende som förpliktigar. Jag ser det som en självklarhet att dessa lägenheter hyrs ut under transparenta förhållanden och där fyller Bostadsförmedlingen en viktig funktion. De sköter förmedlingen på ett professionellt sätt och vi är mycket nöjda med vårt samarbete.

Adam Cocozza,
vd på Botrygg

Wallenstam

– Vi har sedan många år samarbetat med Bostadsförmedlingen i Stockholm för förmedling av våra hyresrätter. Samarbetet är mycket positivt för oss, inte minst för att Bostadsförmedlingen har ett tydligt och transparent kösystem för den som söker bostad. Som fastighetsägare är det även en fördel för oss att kunna registrera lägenheter för uthyrning på ett och samma ställe. Wallenstam äger och förvaltar drygt 4 000 lägenheter i Stockholm. Idag lämnar vi 100 procent av våra befintliga lägenheter samt 50 procent av vår nyproduktion till Bostadsförmedlingens kö.”

Mia Ropero,
fd affärsområdeschef på Wallenstam

Signalisten

– Bostadsförmedlingen erbjuder ett bra alternativ med ett tydligt regelverk som inte kan ifrågasättas. Tidigare drev vi egen förmedling via vår webbplats med ett förmedlingssystem där lägenheter förmedlades via slumpdragning. Det blev väldigt svårt att förstå för bostadssökanden, där vissa till och med misstrodde systemet. Nu har vi fått ett tydligt och transparent system med en kö som bara bygger på kötid. För de bostadssökande är det naturligtvis också en stor fördel att hitta regionens lediga lägenheter på ett ställe. En annan fördel med Bostadsförmedlingen är att man får tillgång till en professionell förmedling och kundservice som dessutom är kostnadsfri.

Ann-Christin Hultgren,
uthyrningschef Signalisten i Solna

Einar Mattsson

"Vi är måna om att hjälpa dem som vill tillbaka till en dräglig tillvaro"

För familjeföretaget Einar Mattsson är det viktigt att vara med och utveckla och ta hand om staden de verkar i. Att lämna sina lediga bostäder till Bostadsförmedlingen är en del av det arbetet.

– Som en stor bostadsaktör i Stockholm är det viktigt att ha ett långsiktigt helhetsperspektiv. Därför tar vi ansvar även i den här delen, säger koncernchefen Stefan Ränk.

Matilda Lehvonen är bostadskonsulent och jobbar främst i Hjulsta där Einar Mattsson äger och förvaltar 1 200 bostäder.

– I Hjulsta har vi ett områdeskontor vilket förenklar kontakten med våra hyresgäster och möjliggör snabba åtgärdsinsatser. Vi samarbetar med lokala föreningar, stadsdelsförvaltningen, närpolisen, skolor och brottsförebyggande rådet. Tillsammans ordnar vi trapphusmöten, trygghetsvandringar och sponsrar läxhjälp till grundskoleelever, berättar Matilda.

Bland bostäderna som Einar Mattsson lämnar till Bostadsförmedlingen finns lägenheter som hyrs ut som försöks- och träningslägenheter. Då är det Stockholms stad som står på kontraktet och deras klienter som bor i lägenheten.

– Vi vill hyra ut minst fyrtio, femtio är målet, bostäder för det här ändamålet. Vi är måna om att hjälpa dem som vill tillbaka till en dräglig tillvaro, berättar Matilda. Uthyrningen av försöks- och träningslägenheter har pågått i flera år och fungerar bra tack vare ett nära samarbete mellan Einar Mattsson som fastighetsägare, Stockholms stad som hyresgäst och Bostadsförmedlingen som förmedlare.