En del av Stockholms stad

Som en del av Stockholms stad har Bostadsförmedlingen många träffytor och är engagerade i flera olika projekt. Självklart alltid med koppling till bostäder och stadsutveckling.

Stockholmsrummet

Bostadsförmedlingen har ett stort engagemang i Stockholmsrummet i Kulturhuset. Där får besökarna veta mer om den växande staden, framtidens Stockholm och vägen dit. Rummet är plats för både permanenta och tillfälliga utställningar. Till den permanenta utställningen hör bland annat en 60 m² stor modell i skala 1:1 000 över Stockholm som täcker en stor del av golvet. Till den permanenta delen hör även ett Stockholmshus i miniatyr där man kan lära sig mer om Bostadsförmedlingen och ställa sig i bostadskön.

Stockholmsrummets webbplats

Stockholm Bygger

Bostadsförmedlingen projektleder Stockholm Bygger som är ett samarbete mellan Stockholms stad och bygg- och fastighetsbranschen. En av grundpelarna inom Stockholm Bygger är frukostmötena. Två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad.

Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema kopplat till stadsutveckling. Ofta avslutas mötena med en paneldebatt samt frågestund för publiken.

Stockholm byggers webbplats

Kundevent i Stockholmsrummet

Förutom en effektiv förmedlingstjänst samt kunskap och statistik om bostadsmarknaden kan Bostadsförmedlingen också vara en ingång till hela det nätverk som kommer av att vara en del av Stockholms stad. Vi bjuder regelbundet in våra samarbetspartners till frukostmöten i Stockholmsrummet. Förutom frukost bjuds det på föredrag av olika aktörer inom stadsbyggnad i staden. Vanligtvis avslutas mötena med en visning av Stockholmsrummet.

I filmen nedan berättar Stockholms stads exploateringsdirektör Johan Castwall och Bostadsförmedlingens fastighetsägaransvariga Erik Arvline om Stockholm Byggers fastighetsägarfrukostar.

Här hittar du ett referat från filmen (PDF)