En del av Stockholms stad

En del av Stockholms stad

Bostadsförmedlingen är en del av Stockholms stad och genom det har vi många kontaktytor och är engagerade i flera olika projekt med koppling till bostäder och stadsutveckling.

Stockholmsrummet golv

Stockholmsrummet

Bostadsförmedlingen har ett stort engagemang i Stockholmsrummet i Kulturhuset, på Sergels torg. Där får besökarna veta mer om den växande staden, framtidens Stockholm och vägen dit. Rummet är plats för både permanenta och tillfälliga utställningar.

Till den permanenta utställningen hör bland annat en 60 m² stor modell i skala 1:1 000 över Stockholm som täcker en stor del av golvet. Till den permanenta delen hör även ett Stockholmshus i miniatyr där man kan lära sig mer om Bostadsförmedlingen och registrera sig som bostadssökande.

Stockholmsrummets webbplats

Stockholm bygger

Stockholm Bygger

Stockholm Bygger är ett samarbete mellan Stockholms stad och bygg- och fastighetsbranschen, som Bostadsförmedlingen projektleder.

En återkommande aktivitet inom Stockholm Bygger är frukostmöten. Två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad tillsammans med företrädare för bygg- och fastighetsbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad.

Finansborgarrådet i Stockholm inleder vanligtvis mötet som följs av ett föredrag på aktuellt tema kopplat till stadsutveckling. Ofta avslutas frukostmötet med en paneldebatt och en frågestund för publiken.

Stockholm Byggers webbplats

Kundevent i Stockholmsrummet

Kundevent i Stockholmsrummet

Bostadsförmedlingen är en del av Stockholms stad och därmed har vi många kontaktytor och är engagerade i flera olika projekt med koppling till bostäder och stadsutveckling. Vi bjuder regelbundet in våra samarbetspartners till frukostmöten i Stockholmsrummet. Förutom frukost bjuder vi på föredrag av olika aktörer inom stadsbyggnad i staden. Vanligtvis avslutas mötena med en visning av Stockholmsrummet.

I filmen nedan berättar Stockholms stads tidigare exploateringsdirektör Johan Castwall och Bostadsförmedlingens fastighetsägaransvariga Erik Arvline om Stockholm Byggers fastighetsägarfrukostar, i samband med ett arrangemang i Stockholmsrummet 2019.

Här är ett referat från filmen (PDF)