Bostadsförmedlingens uppdrag

Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyreslägenheter i Stockholmsregionen. Vi hjälper bostadssökande och fastighetsägare att hitta varandra. Under 2022 förmedlade vi 19 530 lägenheter. Därmed fick omkring 48 000 personer en ny bostad genom oss.

Vi förmedlar lediga hyreslägenheter i Stockholmsregionen

Vårt uppdrag är att hjälpa bostadssökande och fastighetsägare att hitta varandra. Med det som utgångspunkt arbetar vi för att göra det enklare både att söka efter en lämplig bostad och att hitta rätt hyresgäst.

Vi förmedlar förstahandskontrakt och korttidskontrakt men också ungdoms-, student- och seniorbostäder. Kön är öppen för alla som fyllt 18 år, oavsett bostadsort. Det är den bostadssökande som själv söker och anmäler intresse för de lediga lägenheterna, som sedan förmedlas i ett öppet och tydligt system efter kötid.

Vi samarbetar med över 200 fastighetsägare

Bostadsförmedlingen bygger inga hus och äger inga bostäder. Vi bestämmer heller inte var eller hur många bostäder som ska byggas. Däremot samarbetar vi med över 200 fastighetsägare, såväl privata som kommunala. Vi kan erbjuda alla fastighetsägare en smidig förmedling av bostäder tillsammans med värdefull statistik och analys om hyresrättsmarknaden.