Ungdomsbostäder

Är du mellan 18 och 25 år och står i bostadskön har du chansen att erbjudas en mindre bostad med lägre hyra genom oss.

Leende ungdomar

För att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden väljer fastighetsägare att reservera vissa bostäder för unga. Ungdomsbostäder erbjuds i de flesta fall personer i bostadskön som är mellan 18 och 25 år. I vissa fall gäller en högre åldersgräns på 27 eller 30 år. Bostäderna är oftast mellan 20 och 40 kvadratmeter och har en relativt låg hyra.

Olika hyreskontrakt

Det finns olika hyreskontrakt för ungdomsbostäder. För det mesta är det ett tidsbegränsat kontrakt men ibland kan det också vara ett förstahandskontrakt. Får du ett förstahandskontrakt så fortsätter det att gälla även efter att du fyllt 25 år. För ett tidsbegränsat kontrakt gäller att du behöver flytta ut när hyrestiden tar slut, men du behåller å andra sidan din kötid. Vilken typ av kontrakt det gäller framgår av annonsen för den aktuella bostaden.

Fördelning av bostäder mellan olika åldrar

För att få en rättvis fördelning av bostäder till sökande i olika åldrar så fördelas de kommunala bolagens ungdomsbostäder enligt ett rullande schema. Den första lägenheten förmedlas till en 18-åring, nästa till en 19-åring osv. På så sätt reserveras lika många ungdomsbostäder till 18-åringar som till 25-åringar.

Här hittar du bostadsannonserna

Lediga ungdomsbostäder annonseras under Sök bostad och är märkta med ikonen Ungdom eller Ungdom korttid.

Vad som gäller för att kunna söka en specifik bostad står angivet i respektive annons. Läs därför igenom villkoren för de utannonserade bostäderna innan du anmäler intresse.

Lediga ungdomsbostäder just nu

Antal förmedlade bostäder

Under 2020 förmedlade vi totalt 2 002 ungdomsbostäder med kötider från 13 dagar och uppåt.

Några tips

• Registrera dig redan den dagen du fyller 18.

• Sök bostad över hela stockholmsregionen.

• Var aktiv. Besök vår webbplats ofta.

• Tänk på att om du studerar kan du även söka studentbostäder.

Om vårt utskick

Är du nyfiken på hur vi fått tag i din adress och vad som händer sen kan du läsa mer här.

Kompiskontrakt

Kompiskontrakt ger möjlighet för dig som är mellan 18 och 25 år att dela lägenhet och kontrakt med en kompis. Både du och din kompis ska vara mellan 18 och 25 år. Din kompis behöver också vara registrerad som medboende till dig. Båda står på kontraktet och har samma villkor. Lägenheterna förmedlas utifrån kötid.

I kompiskontrakten ingår inget besittningsskydd till lägenheten. Du behåller därför din kötid i bostadskön om du tackar ja till ett kompiskontrakt. Ett kompiskontrakt gäller under maximalt fyra år. Du kan inte byta din bostad under kontraktstiden.

Kompislägenheterna är märkta med ikonen Ungdom korttid i listan under Sök bostad.