Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Externa köer

Under en period har de kunder som redan stått i den aktuella kön haft möjlighet att få en bostad genom den kön. Det har inte varit möjligt för nya kunder att registrera sig i dessa köer sedan hanteringen lämnats över till Bostadsförmedlingen.

  • Bo i väsbykön, lämnades över 1 september 2015 – upphörde 31 december 2017
  • Bovivakön, lämnades över 16 juni 2014 – upphörde 31 december 2015
  • Huges studenbostadskö, lämnades över 15 mars 2016 – upphörde 31 december 2018
  • John Mattsonkön, lämnades över 1 december 2014 – upphörde 1 januari 2018
  • Kista studentkö, lämnades över 13 september 2016 – upphörde 12 september 2018
  • Värmdökön, lämnades över 1 februari 2014 – kön har inte upphört ännu.