Hjälp unga in på bostadsmarknaden

Ett av Bostadsförmedlingens uppdrag är att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. Det gör vi bland annat genom förmedlingen av ungdomsbostäder och riktade informationsinsatser till ungdomar.

Vi informerar om möjligheterna

Vi informerar de stockholmare som ska fylla 18 år om vår verksamhet och berättar om de möjligheter som finns för dem. Många ungdomar väljer sedan att registrera sig som bostadssökande hos oss när de får chansen.

Som fastighetsägare har ni möjligheten att öronmärka bostäder åt unga och då företrädesvis mindre bostäder med relativt låg hyra.

Ålder?

Det är vanligast att fördela ungdomsbostäder med åldersvillkoret 18–25 år, men i vissa fall väljer man att låta den bostadssökande vara upp till 27 eller 30 år.

Kontrakt?

Om kontraktet är tidsbegränsat får den boende behålla sin kötid och samlar därmed mer kötid under kontraktstiden. Det förbättrar chanserna att kunna få en annan bostad när kontraktet löper ut.

Vi förmedlade 2002 stycken ungdomsbostäder 2021

Under 2020 lämnade 69 bolag in sammanlagt 2 002 ungdomsbostäder till oss att förmedla. Vill ni också vara med och bidra? Hör av er så berättar vi gärna mer!

Våra kontaktpersoner