Andra sätt att hitta bostad

När du behöver boende snabbt är det viktigt att prova så många vägar som möjligt. Här är några tips du kan prova vid sidan av Bostadsförmedlingen.

Andra sätt att hitta bostad

Olika tjänster för bostadssökande

Det finns en rad olika webbaserade tjänster för bostadssökande. Exempelvis annonssajten Blocket och bostadssökarssidor och grupper på Facebook.

Andra förmedlingar och andra köer

För dig som studerar finns två andra aktörer som förmedlar studentbostäder i Stockholmsområdet:

  • Stockholms Studentbostäder
    Förmedlar runt 8 000 rum och lägenheter över hela Stockholm. För att stå i kön behöver du vara medlem i en studentkår som är ansluten till Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO.
  • Akademisk kvart
    En andrahandsförmedling som vänder sig direkt till studenter. Att annonsera och anmäla intresse på annonser är alltid gratis.

Många privata hyresvärdar samt kommunala bolag i andra kommuner än Stockholm har egna köer. De privata hyresvärdarna i Stockholm behöver heller inte lämna sina lediga hyresrätter till Bostadsförmedlingen.

Hyr bostad i andra hand

Ett alternativ till ett förstahandskontrakt kan vara att hyra bostad i andra hand. Hyr du i andrahand är förstahandshyresgästen din hyresvärd. Som andrahandshyresgäst har du vissa rättigheter som är viktiga att känna till. På Hyresnamnden.se kan du läsa mer:

Använd ditt kontaktnät

Många vittnar om att de löst sin boendesituation via nätverk och kontakter. Meddela därför så många som möjligt att du söker bostad. Sprid det på Facebook eller i andra nätverk där du har kontakt med vänner, släkt och bekanta.