Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Så går det till

/link/ff9c005223754af284f59b7844fe03ca.aspx?id=3259&epslanguage=sv
Vägen till en bostad

Här kan du läsa steg för steg hur det går till att få en bostad genom oss.
Vägen till en bostad

/link/ce78f2d1510e4aeb9cba12ff07532641.aspx?id=4885&epslanguage=sv
Söktips

Här har vi samlat olika tips för att så snabbt som möjligt hitta en bostad.
Tips för att hitta bostad

/link/f2d525a7db034dc3a2e0126a781707c3.aspx?id=3316&epslanguage=sv
Boendetyper

Här kan du läsa mer om de olika typer av bostäder vi förmedlar.
Olika typer av bostäder du kan söka hos oss

/link/73b46dab72c24b57a8a8070a27f954a4.aspx?id=3320&epslanguage=sv
Regler

Här hittar du de regler som gäller när du söker bostad genom oss.
Kö- och förmedlingsregler

/link/6a04be76d2ff457181dc1f6e16ebfdf4.aspx?id=4892&epslanguage=sv
Andra köer

Förutom den ordinarie bostadskön hanterar Bostadsförmedlingen också ett antal andra köer.
Andra köer hos Bostadsförmedlingen

/link/0ff2afd0bdb4463f85b9db460bd7a13c.aspx?id=3321&epslanguage=sv
Särskilda behov

Här hittar du information om förtur till bostad och försöks- och träningslägenheter.
Särskilda behov