Vår förmedlingsservice

Ta hjälp av oss i förmedlingsarbetet. Vi förenklar er vardag, oavsett om ni har ett stort fastighetsbestånd och en egen förvaltningsorganisation eller ett mindre bestånd med några enstaka lediga bostäder per år. Ni bestämmer godkännandevillkoren och vi förmedlar bostaden till den person som uppfyller dem samt har längst kötid. Allt är kostnadsfritt för er.

Alla sorters bostäder – i hela regionen

Idag är vi verksamma i de flesta av Stockholms läns 26 kommuner. Vi hjälper även till i närliggande kommuner, bland annat Västerås, Eskilstuna och Nyköping. Våra kunder är både privata och kommunala fastighetsägare.

Olika bostadstyper

Som kund till oss får ni en effektiv förmedling av era lediga bostäder och vi åtar oss att förmedla olika sorters hyresrätter. De bostadstyper som vi förmedlar idag är:

  • vanliga hyresrätter
  • nyproducerade hyresrätter
  • studentbostäder
  • ungdomslägenheter
  • seniorbostäder/trygghetsbostäder
  • korttidskontrakt
  • kooperativ hyresrätt

Så här går det till

Ni formulerar villkoren

Som fastighetsägare bestämmer ni själva vilka godkännandevillkor ni vill ställa på hyresgästen. Villkoren kan exempelvis handla om betalningsförmåga och anställningsform. Utifrån vår erfarenhet hjälper vi er att formulera de villkor som vi tror passar just era lägenheter. När lägenheten ska förmedlas samlar vi in nödvändig information och intyg som styrker att hyresgästen uppfyller villkoren.

Ni får en egen kontaktperson 

När ni börjar lämna in bostäder till oss får ni en egen kontaktperson som ger stöd och råd. Efter att lägenheten har lämnats in och godkännandevillkoren är klara tar vi ansvar för annonsering och intresseanmälningar samt arrangerar visning av bostaden.

Via vår webbplats når era lediga bostäder ut till en stor och bred grupp av bostadssökande med varierande önskemål och behov. Vår webbplats har cirka 10 000 besökare varje dag. 

Hur inlämningen av bostaden går till kan du läsa mer om här 

Förtydligade planritningar

För de bostadssökande är planritning en viktig del i annonsen. Om ni har otydliga ritningar tar vi gärna, utan kostnad, fram en bättre och tydligare ritning i samband med att ni lämnar in en lägenhet till förmedling. Ni får självklart behålla den förtydligade ritningen.

Bilden visar skillnaden på en ritning före och efter förtydligandet.

Bilden visar en ritning före och efter förtydligandet.

Förmedling

Efter annonsering och visning behöver den sökande tacka ja eller nej till fortsatt intresse. Av dem som tackat ja är det alltid personen som har längst kötid och som uppfyller godkännandevillkoren som föreslås som hyresgäst. Vi samlar in nödvändig information och intyg som styrker att hyresgästen uppfyller de angivna villkoren. Ni tar själva boendereferenser och skriver avtal med hyresgästen.

Vi strävar alltid efter att skapa en så effektiv och kort process som möjligt eftersom det gör att färre hoppar av under resans gång.

Vår kundservice hjälper er

Vår professionella kundservice ser till att era blivande hyresgäster får ett bra bemötande när de har frågor. Man når oss via telefon, kundmottagning och mejl. Vår uppgift är att underlätta för de som söker bostad och vi är måna om att varje bostadssökande ska få bästa tänkbara vägledning.

Förmedling av nyproduktion

Vi har lång erfarenhet av att förmedla nyproduktion och kan den komplexa processen väl. Att låta oss ta hand om förmedlingen av era nybyggda bostäder spar tid och förenklar hela vägen från förberedelser till slutrapport.

Läs mer om förmedling av nyproduktion här

Evakuering

Vi kan i vissa fall hjälpa till med permanent evakuering av era hyresgäster om ni till exempel ska bygga om eller renovera. Vi tar hand om kontakten med hyresgästen och ordnar med en ny permanent bostad.