Ateljékön

För närvarande finns 54 ateljébostäder i kommunala hyreshus. Ateljéerna förmedlas till bild- och formkonstnärer via en ateljékö som kulturförvaltningen administrerar.

Ateljékön administreras av Kulturförvaltningen i Stockholms stad, men förmedlingen av de lediga bostäderna sker via Bostadsförmedlingen. Ateljébostäderna förmedlas utifrån kötid till godkända konstnärer och konsthantverkare.

Det här gäller för att få en ateljébostad

För att söka ateljébostäder behöver du stå både i Bostadsförmedlingens kö och i ateljékön. Det är kötiden i ateljékön som bestämmer turordningen. Kötiden räknas från det datum din ansökan inkommer till Kulturförvaltningen. 

Vem som kan ansöka om en plats i ateljékön och hur det går till beskrivs här.

Annonser för ateljébostäder

Information om lediga ateljéer skickas ut via mejl till de som står i ateljékön.

Ansökan om en plats i ateljékön

Information om hur du ansöker om en plats i ateljékön finns här.

Kötid

Om du får en ateljébostad så behåller du din kötid hos Bostadsförmedlingen.