Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Ateljébostadskön

Ateljébostadskön administreras av Kulturförvaltningen i Stockholms stad, men förmedlingen av de lediga bostäderna sker via Bostadsförmedlingen. Ateljébostäderna förmedlas utifrån kötid till godkända konstnärer och konsthantverkare.

För att söka ateljébostäder behöver du stå både i Bostadsförmedlingens kö och i Ateljébostadskön. Det är kötiden i Ateljébostadskön som bestämmer turordningen. Kötiden räknas från det datum din ansökan inkommer till Kulturförvaltningen. 

Får du en ateljebostad behåller du din plats i bostadskön.

Så går det till att ansöka om en plats i Ateljébostadskön

Vem som kan ansöka om en plats i Ateljébostadskön och hur det går till beskrivs på Kulturförvaltningens webbplats:

Annonsering av lediga bostäder

Lediga ateljébostäder annonseras via Kulturförvaltningen.