Bostäder med kort kötid

Alla anmäler inte intresse för samma bostäder. I stället får varje bostad som vi förmedlar en egen kö av intresserade. Därför varierar kötiden som behövs.

Just nu kan du med kort kötid ha god chans på de här bostäderna

106 bostäder i Barkarbystaden, Järfälla (anmälan senast 2023-10-01)

Särskilt goda chanser när många nyproducerade bostäder förmedlas samtidigt

I våra annonser kan du se både hur lång kötid de tre som står först på tur för bostaden har och hur lång genomsnittlig kötid det har varit för liknande bostäder i området under det senaste året.

För samlingsannonser, som det ofta är när vi förmedlar nyproducerade bostäder, kan läget dock vara betydligt bättre än vad statistiken visar. Det beror på att det finns ett stort antal bostäder att välja mellan. Ofta sker dessutom stora förändringar under förmedlingsprocessen. Det är till exempel vanligt att personer med lång kötid anmäler intresse, för att sedan ändra sig eller strykas ur intresselistan om de inte uppfyller villkoren för bostaden. Detta skapar chanser även för den som inte har varit registrerad lika länge.