Förmedling av nyproduktion

Vi har lång erfarenhet av att förmedla nyproduktion och kan den komplexa processen väl. Så här hjälper vi er steg för steg.

Husfasad som speglas i fönster

Steg 1. Förberedelser

Er kontaktperson börjar alltid med att gå igenom förutsättningar och vilket material som vi behöver för att komma igång. Tillsammans diskuterar vi också vilka villkor som gäller för hyresgästen.

Steg 2. Marknadsföring

Innan det är dags att starta förmedlingsarbetet publiceras allmän information om projektet på vår webbplats. Den har ungefär 10 000 besök per dag och där får de bostadssökande möjlighet att läsa mer i god tid före annonsering.

Steg 3. Annonsering

Cirka 6–12 månader före inflyttning är det lämpligt att projektet annonseras här på webbplatsen. Då har de som är intresserade av projektet möjlighet att anmäla intresse och förmedlingsarbetet startar.

Steg 4. Visning

Visning sker oftast på ritning. Om det finns en visningslägenhet kan vi i vissa fall delta på visningen om så önskas. Tillsammans diskuterar vi i så fall kring visningstider och visningsmaterial.

Steg 5. Förmedling

Efter visning har den sökande möjligheten att tacka ja eller nej. Efter utsatt svarsdatum skickar Bostadsförmedlingen förslag på hyresgäst till er. Av dem som tackat ja är det alltid personen med längst kötid och som uppfyller era villkor som föreslås som hyresgäst. Vi ansvarar för att styrkande dokument samlas in. Vi strävar alltid efter att skapa en så effektiv och kort process som möjligt eftersom det ger färre avhopp. Vår erfarenhet och ett bra och nära samarbete hjälper oss att uppnå det.