Särskilda behov

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad.
På uppdrag av Stockholms stad förmedlar vi försöks- och träningslägenheter till i första hand socialtjänsten, som i sin tur hyr ut bostäderna till personer som har behov av särskilt stöd.

Särskilda behov

FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGSLÄGENHETER

Via Socialtjänsten förmedlar vi bostäder till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.

Försöks- och träningslägenheter
FÖRTUR TILL BOSTAD

Förtur riktar sig enbart till dig som är och har varit bosatt och folkbokförd  i Stockholms stad sedan minst två år tillbaka.

Förtur till bostad inom Stockholms stad