Särskilda behov

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad. På uppdrag av Stockholms stad förmedlar vi också försöks- och träningslägenheter till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.

FÖRTUR TILL BOSTAD

Förtur riktar sig enbart till dig som är bosatt och skriven i Stockholms stad, och bostäder förmedlas enbart inom Stockholms stads ytterområden. Läs mer om förtur här.

REGLER FÖR ATT FÅ FÖRTUR

För att kunna få förtur till bostad behöver du ha starka medicinska, psykiska eller sociala skäl. Läs reglerna för att få förtur här.

FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGSLÄGENHETER

Försöks- och träningslägenheter finns till för personer som gått igenom vård och rehabilitering och behöver stöd. Läs mer här.