Särskilda behov

Vissa bostäder förmedlas till personer som har behov av särskilt stöd. 

FÖRTUR TILL BOSTAD

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad. Förtur riktar sig enbart till dig som är och har varit bosatt och folkbokförd i Stockholms stad, det vill säga Stockholms kommun, sedan minst två år tillbaka.

Förtur till bostad inom Stockholms stad
FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGSLÄGENHETER

På uppdrag av Stockholms stad förmedlar vi försöks- och träningslägenheter till i första hand Socialtjänsten, som i sin tur hyr ut bostäderna till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.

Försöks- och träningslägenheter
MICASAS KÖ FÖR SÄRSKILDA BEHOV

Du som är över 65 år, bor ensam och känner dig orolig, eller har svårt att bo kvar i din nuvarande bostad på grund av nedsatt rörlighet, kan ansöka om en bostad via Micasas kö för särskilda behov.

Micasas kö för särskilda behov