Särskilda behov

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad. Via Socialtjänsten förmedlar vi också försöks- och träningslägenheter till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.

Vy över bostadsområde

FÖRTUR TILL BOSTAD

Förtur riktar sig enbart till dig som är bosatt och skriven i Stockholms stad.
Förtur till bostad inom Stockholms stad

FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGSLÄGENHETER

Via Socialtjänsten förmedlar vi bostäder till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.
Försöks- och träningslägenheter