Särskilda behov

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad. Via Socialtjänsten förmedlar vi också försöks- och träningslägenheter till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.

FÖRTUR TILL BOSTAD

Förtur riktar sig enbart till dig som är bosatt och skriven i Stockholms stad.
Förtur till bostad inom Stockholms stad

REGLER FÖR ATT FÅ FÖRTUR

För att kunna få förtur till bostad behöver du ha starka medicinska, psykiska eller sociala skäl.
Regler för att få förtur

ANSÖKA OM FÖRTUR

Du skickar din ansökan om förtur till oss på Bostadsförmedlingen. Vi utreder, bedömer och tar beslut i ditt ärende.
Ansöka om förtur – så här går det till

FÖRSÖKS- OCH TRÄNINGSLÄGENHETER

Via Socialtjänsten förmedlar vi bostäder till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende.
Försöks- och träningslägenheter