Våra tjänster för att lämna in lägenheter

Ni som förmedlar era lägenheter via oss kan välja mellan två tjänster för inlämning; Fastighetsägarportalen och Lägenhetstjänsten. 

Fastighetsägarportalen

Fastighetsägarportalen är en tjänst för att lämna in lägenheter via digitala formulär. I portalen kan ni följa era inlämnade lägenheter genom hela förmedlingsprocessen och även se tidigare förmedlade lägenheter – oavsett om de är inlämnade via portalen eller via Lägenhetstjänsten.

Lägenhetstjänsten

Lägenhetstjänsten är en webservicetjänst (system till system) med direktkoppling mellan ert system och vårt via API-anrop. Tjänsten kan användas både för att lämna in lägenheter till oss för förmedling och för att få hyresgästförslag tillbaka till ert system. Tjänsten kan även användas enbart för inlämning. Då får ni hyresgästförslaget via Fastighetsägarportalen.

Lägenhetstjänsten rekommenderas vid inlämning av fler än 50 lägenheter under ett år.

Kontakt

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra inlämningstjänster och hjälper er att komma igång med att börja lämna in lägenheter till oss.

Fastighetsägaransvariga:

Erik Arvline, 08-785 88 40
Jana Kimvall Hagel, 08-785 88 84