För närvarande har vi något längre handläggningstider vid förmedling av bostäder.

Kontakt för fastighetsägare

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er som fastighetsägare.

Erik Arvline
Fastighetsägaransvarig
Telefon: 08-785 88 40
Jana Kimvall Hagel
Marknadsstrateg
Telefon: 08-785 88 84
Förmedlingsavdelningen
För inlämning av lägenhet eller gällande pågående samarbete.
Telefon: 08-785 89 10/15
Marika Nordström
Chef Marknad
Telefon: 08-785 88 15

Har ni direktnumret till kundansvarig går det bra att ringa dit.
Mejla till er kundansvarig eller ring gruppnumret ovan om ni saknar direktnumret.