Kontakt för fastighetsägare

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er som fastighetsägare.

Marika Nordström
Chef Marknad
Telefon: 08-785 88 15
Erik Arvline
Fastighetsägaransvarig
Telefon: 08-785 88 40
Jana Kimvall Hagel
Marknadsstrateg
Telefon: 08-785 88 84
Förmedlingsavdelningen
För inlämning av lägenhet eller gällande pågående samarbete.
Telefon: 08-785 89 10/15

Har ni direktnumret till kundansvarig går det bra att ringa dit.
Mejla till er kundansvarig eller ring gruppnumret ovan om ni saknar direktnumret.