Kontakt för fastighetsägare

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er som fastighetsägare.

Erik Arvline
Fastighetsägaransvarig
Telefon: 08-785 88 40
Jana Kimvall Hagel
Marknadsstrateg
Telefon: 08-785 88 84
Förmedlingsavdelningen
Förmedlingsavdelningen hjälper dig om du har frågor som rör inlämning av lägenheter eller pågående samarbete. Om ni har direktnummer till er kundansvarig på Bostadsförmedlingen går det bra att ringa dit. Om ni saknar direktnummer kan du i stället mejla till er kundansvarig eller ringa gruppnumret nedan.
Telefon: 08-785 89 10 eller 08-785 89 15
Marika Klerby-Nordström
Chef Marknad
Telefon: 08-785 88 15