Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Tillgänglighetsredogörelse

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

 

 På den här sidan beskriver vi

 • hur webbplatsen bostad.stockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bostad.stockholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss genom att mejla till kommunikation@bostad.stockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig serviceOm du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Webbplatsen innehåller delar som inte är responsiva.
 • Webbplatsen kan innehålla element där kontrasten mellan text och bakgrund är otillräcklig.
 • Det kan förekomma dokument som inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare och läsordningen kan vara felaktig.
 • Skärmläsningsverktyget Talande webb tolkar inte bildspelet på webbplatsens förstasida korrekt.

Vår ambition är att åtgärda dessa tillgänglighetsproblem senast den 28 september 2020.

Utöver ovanstående brister har vi även identifierat följande.

 • Sidan Sök bostad och sidorna under Statistik är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade.
 • Filmer som publicerats före den 23 september 2020 kan sakna syntolkning.
 • Det kan förekomma bilder och grafik som saknar beskrivningar.

Vår ambition är att åtgärda dessa tillgänglighetsproblem senast den 30 november 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Innehållet består av digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Bostadsförmedlingen eller står under Bostadsförmedlingens kontroll.

 • Webbplatsen innehåller kartor som inte är tillgängliga genom Talande webb. Den väsentliga informationen består av en markering av bostadsadressen. Adressen tillhandahålls tillgängligt genom Talande webb i bostadsannonsen.
 • Webbplatsen innehåller en spegling av vårt pressrum. Nyheterna kan i nuläget inte spelas upp med Talande webb.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bostad.stockholm.se.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020 och är formellt godkänd av chef Marknad och kommunikation.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.