Tillgänglighetsredogörelse

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

 På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen bostad.stockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bostad.stockholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss genom att mejla till kommunikation@bostad.stockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det kan förekomma dokument i våra lägenhetsannonser som saknar rubrik, språk och bokmärken vilket kan försvåra vid läsandet med skärmläsare. Exempel kan vara besiktningsprotokoll och rumsbeskrivning.

Vi arbetar kontinuerligt för att även dokument från våra externa samarbetspartners ska vara så tillgänglighetsanpassade som möjligt. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Innehållet består av digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Bostadsförmedlingen eller står under Bostadsförmedlingens kontroll.

  • Webbplatsen innehåller kartor som inte är tillgängliga genom Talande webb. Den väsentliga informationen består av en markering av bostadsadressen. Adressen tillhandahålls tillgängligt genom Talande webb i bostadsannonsen.
  • Webbplatsen innehåller en spegling av vårt pressrum. Nyheterna kan i nuläget inte spelas upp med Talande webb.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit ett externt företag göra en tillgänglighetsrevision av bostad.stockholm.se.

Senaste bedömningen gjordes i oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast mars 2022.