Lämna svar

Efter att du har varit på en visning behöver du svara ja eller nej om du fortfarande är intresserad av bostaden. Det gör du enklast på Mina sidor, men du kan också ringa vår Kundservice.

I din visningsinbjudan och på Mina sidor står datum för när du senast behöver lämna ditt svar. I regel behöver du svara dagen efter visningen.

För vissa bostäder sker ingen visning, exempelvis för nyproducerade bostäder och studentbostäder. Även för dessa bostäder behöver du lämna svar.

Om du har längst kötid av de som svarar ja kommer vi att kontakta dig på telefon eller mejl. Se därför till att ha uppdaterade kontaktuppgifter på Mina sidor. I kontakten med oss bekräftar du att du fortfarande är intresserad av bostaden.

Rangordna bostäder

Om du har anmält intresse i en annons med flera bostäder behöver du i samband med att du lämnar svar också rangordna bostäderna. Du anger då vilken eller vilka av bostäderna du är mest intresserad av. Rangordna gör du enklast på Mina sidor.

Att tänka på vid rangordning:

  • Det är alltid din kötid som avgör vilken eller vilka av bostäderna du kan få.
  • Du behöver inte rangordna alla bostäder, men du kan bara bli aktuell för de bostäder du rangordnar.