Lämna svar

Har du varit på en visning behöver du svara ja eller nej om du fortfarande är intresserad av bostaden. Det gör du på Mina sidor.

Kvinna som tittar ner i en iPad

Svara Ja eller Nej

I din visningsinbjudan och på Mina sidor står datum för när du senast behöver lämna ditt svar. Oftast behöver du svara redan dagen efter visningen.

Om du svarar nej eller inte svarar innan svarstiden går ut kommer din intresseanmälan att tas bort. Du behöver gå in på Mina sidor och ange orsak till varför du tackade nej eller inte svarade, innan du kan göra nya intresseanmälningar.

För vissa bostäder sker ingen visning, exempelvis för nyproducerade bostäder och studentbostäder. Även för dessa bostäder behöver du lämna svar.

Om du har längst kötid av de som svarar ja kommer vi att kontakta dig på telefon eller mejl. Se därför till att ha rätt kontaktuppgifter på Mina sidor. I kontakten med oss bekräftar du att du fortfarande är intresserad av bostaden.

Rangordna bostäder

Om du har anmält intresse i en annons med flera bostäder, behöver du rangordna bostäderna. Du väljer vilken eller vilka av bostäderna du är mest intresserad av. Rangordna gör du enklast på Mina sidor.

Att tänka på vid rangordning:

  • Det är alltid din kötid som avgör vilken eller vilka av bostäderna du kan få.
  • Du behöver inte rangordna alla bostäder, men du kan bara bli aktuell för de bostäder du rangordnar.
  • Är du intresserad av alla bostäder så behöver du rangordna alla.
  • Du kan ändra rangordningen fram till sista svarsdatum.