Lämna svar på bostadserbjudandet

Vad är ett bostadserbjudande?

När visningsperioden är avslutad gör vi en lista med alla personer som under svarstiden har svarat att de fortfarande är intresserade av lägenheten. Om du har svarat ja till fortsatt intresse så hamnar du alltså på en sådan lista. Vi kontaktar den i listan som har längst kötid för att fråga om den personen vill ha lägenheten. Detta kallar vi för ett bostadserbjudande.

Om den som får ett bostadserbjudande tackar nej stryks personen ur listan och vi kontaktar nästa som står på tur. Detta gör vi till dess att någon tackar ja. Vi följer hela tiden ordningen att det är den som har längst kötid som får erbjudandet.

Om du är den i listan som har längst kötid så meddelar vi dig via sms och skickar ditt bostadserbjudande i ett mejl. Kontrollera därför din inkorg och ditt skräppostfilter varje dag när du är aktuell för en bostad för att se om du har fått ett mejl med ett bostadserbjudande från oss.

Så här svarar du på ett bostadserbjudande

Du svarar på bostadserbjudandet genom att besvara mejlet. Det är viktigt att du följer instruktionerna och svarar inom den svarstid som står i mejlet. Du behöver svara oavsett om du vill tacka ja eller nej till bostaden.

Om du vill ha bostaden svarar du ja på bostadserbjudandet och besvarar samtidigt de övriga frågorna i mejlet. Vi kommer då att reservera bostaden åt dig. Tillsammans med dig går vi därefter genom vilka intyg som hyresvärden vill se.

Om du svarar nej på bostadserbjudande så registrerar vi ditt nej-svar och skickar ett bostadserbjudande till nästa person i listan. Att svara nej räknas inte som ett avhopp och det påverkar inte heller din kötid.

Om du inte svarar alls på bostadserbjudandet inom den utsatta tiden tar vi bort din intresseanmälan och skickar ett bostadserbjudande till nästa person i listan. Dessutom registrerar vi ett avhopp för dig. Upprepade avhopp leder till att du blir spärrad från att söka nya bostäder. Vi ber dig därför att vara noga med att svara på ditt bostadserbjudande även om ditt svar är ett nej.

Här kan du läsa frågor och svar om avhopp.