Lämna svar på bostadserbjudandet

Om du tittat på bostaden och svarat ja till fortsatt intresse har du möjlighet att få ett bostadserbjudande. Vi kontaktar kunderna i turordning efter kötid. 

Det här är din möjlighet att bestämma om du fortfarande är intresserad av bostaden eller om du vill tacka nej och söka andra bostäder. 

Är du inte intresserad av bostaden behöver du meddela oss om detta så att vi kan erbjuda bostaden till nästa person på tur. Du kan tacka nej till ett erbjudande utan att det påverkar din kötid.

Accepterar du bostadserbjudandet kommer vi reservera bostaden till dig och tillsammans gå igenom vilka intyg hyresvärden vill se.

Det är viktigt att du svarar på ditt bostadserbjudande

Det här händer om du inte svarar i tid: