Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter AB äger och förvaltar en del av Stockholms stads seniorlägenheter. Dessa är vanliga hyreslägenheter anpassade för god tillgänglighet.

Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter AB äger och förvaltar en del av Stockholms stads seniorlägenheter. Dessa är vanliga hyreslägenheter anpassade för god tillgänglighet. I fastigheterna finns gemensamma ytor för social samvaro. I anknytning till vissa seniorfastigheter driver stadsdelsförvaltningen aktivitetscenter med verksamhet som är riktad till äldre. Gästlägenhet finns att boka för en som har övernattande besökare. För att kunna få en seniorbostad måste du ha fyllt 65 år och vara folkbokförd i Stockholms kommun.

Förmedlingsregler

  • Seniorbostäder förmedlas till dig som är 65 år eller äldre och är folkbokförd i Stockholms stad de senaste två åren.
  • Du behöver stå i Bostadsförmedlingens kö. Det kostar 200 kronor om året.

Prioriterad förmedling

Särskilda regler, så kallad prioriterad förmedling, ger företräde i kön vid förmedling av Micasas seniorlägenheter:

  • För dig över 65 år som känner dig ensam och orolig eller som på grund av nedsatt rörlighet har svårt att bo kvar i din nuvarande bostad. Intyg krävs från vårdpersonal i Stockholms läns landsting eller av biståndshandläggare anställd av Stockholms stad. För dig över 85 år krävs inget intyg.

 

Ansöka om bostad – så här går det till

1. Fyll i och skicka in ansökan

Om du är intresserad av en seniorbostad hos Micasa, ansöker du genom att fylla i blanketten nedan.

Ansökningsblankett (PDF)

Ansökan kan endast göras via denna blankett.

I ansökan anger du dina önskemål om vilka seniorboenden du är intresserad av samt storlek på bostaden. Är du mellan 65 och 85 år behöver en biståndshandläggare anställd av Stockholms stad alternativt vårdpersonal inom primärvård eller rehabilitering genom Stockholms läns landsting intyga att du har svårt att bo i din nuvarande bostad på grund av nedsatt rörlighet, eller känner ensamhet och oro. Har du fyllt 85 år behöver intygsdelen på blanketten inte fyllas i.

Hit skickar du din ansökan:

Du kan scanna in ansökan och mejla den till Bostadsförmedlingen: 
kundservice@bostad.stockholm.se

Du kan också skicka den via post till:
Bostadsförmedlingen i Stockholm
Box 7026
121 07 Stockholm-Globen

2. Bedömning

Bostadsförmedlingen gör en bedömning om du uppfyller kriterierna för de prioriterade grupperna. När bedömningen är klar meddelar vi beslutet till dig. Beslutsdatumet styr i vilken turordning du hamnar bland de som ansöker.

För att få en bostad behöver du även uppfylla de villkor som Micasa har för att bli godkänd som hyresgäst. Läs mer om det nedan.

3. Inbjudan till visning

Så snart du fått ett beslut börjar vi matcha din ansökan mot lediga bostäder. När vi får in en ledig lägenhet som passar dina önskemål blir du inbjuden till visning av bostaden. Du får visningsinbjudan via post eller mejl, beroende på hur du valt att bli kontaktad på Mina sidor.

Bra att tänka på:

  • Det kan ta tid innan en lägenhet som motsvarar dina önskemål blir ledig.
  • När en lägenhet blir ledig som motsvarar dina önskemål kan det finnas andra sökande som har ett tidigare beslutsdatum än du, och som därför ligger före dig i turordningen. Läs mer nedan om fördelning av bostäderna. 

4. Lämna svar

Efter visningen behöver du svara ja eller nej om du är intresserad av bostaden. I visningsinbjudan finns information om hur du gör för att lämna ditt svar. Tackar du nej till det första lägenhetserbjudandet får du vänta på att en ny lägenhet blir ledig som motsvarar dina önskemål. Du får som mest tre lägenhetserbjudanden.

Om du inte lämnar något svar, eller om du svarar ja och sedan ångrar dig, räknas det också som att du tackat nej till bostaden.

5. Visa intyg

Om du ligger först i turordningen bland de som svarat ja efter visningen kommer vi att kontakta dig. Du behöver då visa intyg som styrker att du uppfyller Micasas villkor för bostaden. Till exempel behöver du visa intyg om din inkomst. Om pension är din inkomst, behövs intyg från Pensionsmyndigheten och/eller från bolag som hanterar din pension. 

Micasa kontrollerar också att du uppfyller de kommunala bostadsbolagens gemensamma regler och återkommer därefter till dig med ett slutgiltigt besked.

6. Skriv kontrakt och flytta in

När Micasa godkänt dig som hyresgäst skriver du hyreskontrakt med dem. I fortsättningen har du all kontakt med Micasa. Det är också till Micasa du betalar hyran.

 

Så här sker fördelningen av bostäderna

Ansökningarna hanteras i den turordning de kommer in till Bostadsförmedlingen. Beslutsdatumet styr vem som först blir erbjuden en lägenhet. Om flera personer har samma beslutsdatum så har den som är äldst företräde.

Om det inte finns någon i de prioriterade grupperna som behöver en lägenhet, eller om de sökande i de prioriterade grupperna tackar nej till lägenheten, förmedlas lägenheten efter kötid hos Bostadsförmedlingen till personer över 65 år som är folkbokförda i Stockholm stad.

 

Frågor och svar