Micasas kö för särskilda behov

Om du har särskilda bostadsbehov kan du få företräde till Micasas seniorlägenheter. 

För att ansöka om boende via Micasas kö för särskilda behov behöver du uppfylla något av dessa två villkor:

  • du är över 65 år, bor ensam och känner dig orolig. 
  • du har på grund av nedsatt rörlighet, svårt att bo kvar i din nuvarande bostad, till exempel för att hiss saknas eller att det är trappsteg för att komma till hissen. 

Du behöver också vara folkbokförd och bosatt i Stockholms stad sedan minst två år samt vara registrerad som bostadssökande hos Bostadsförmedlingen.

Du behöver styrka dina behov genom intyg från vårdpersonal inom primärvården (till exempel vårdcentral eller rehabilitering) i Region Stockholm eller av biståndshandläggare i Stockholms stad. För dig över 85 år krävs inget intyg.

Så går det till

1. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten

Ansökan kan endast göras via denna blankett:
Ansökningsblankett (pdf)

I ansökan anger du vilka seniorlägenheter som du är intresserad av samt önskad storlek på bostaden.

Hit skickar du din ansökan:

Du kan skanna in ansökan och mejla den till Bostadsförmedlingen: kundservice@bostad.stockholm.se

Du kan också skicka den via post till:
Bostadsförmedlingen i Stockholm
Box 7026
121 07 Stockholm-Globen

2. Bedömning

Bostadsförmedlingen kontrollerar att du uppfyller villkoren och meddelar beslutet till dig. Beslutsdatumet styr i vilken turordning du hamnar bland de som ansöker. Det kallar vi för din registreringstid.

För att få en bostad behöver du även uppfylla de övriga godkännandevillkor som Micasa har, bland annat gällande inkomst.

3. Inbjudan till visning

När du har fått ett beslut börjar vi matcha din ansökan mot lediga bostäder. När vi får in en ledig lägenhet som passar dina önskemål skapas en kö med de personer som har önskat denna lägenhet. Om du är en av de sökande med längst registreringstid blir du inbjuden till visning av bostaden. Du får visningsinbjudan via post och mejl.

Bra att tänka på:
Det kan ta tid innan en lägenhet som motsvarar dina önskemål blir ledig. För att öka dina chanser kan du fylla i ditt intresse för flera seniorbostäder. Läs mer nedan om fördelning av bostäderna.

4. Lämna svar

Efter visningen behöver du svara ja eller nej till om du är intresserad av bostaden. I visningsinbjudan finns information om hur du gör för att lämna ditt svar. Tackar du nej till det första lägenhetserbjudandet får du vänta på att en ny lägenhet som motsvarar dina önskemål blir ledig. Du får som mest tre lägenhetserbjudanden.

Om du inte lämnar något svar, eller om du svarar ja och sedan ångrar dig, räknas det också som att du har tackat nej till bostaden.

Om du svarat nej tre gånger tar vi bort din ansökan. Om du vill ansöka till Micasas kö för särskilda behov igen behöver du vänta sex månader innan du kan skicka in en ny ansökan. 

5. Visa intyg

Om du har längst registreringstid och har tackat ja efter visning kommer vi att kontakta dig. Du behöver då visa intyg som styrker att du uppfyller Micasas godkännandevillkor för bostaden. Till exempel behöver du visa intyg om din inkomst. Om pension är din inkomst behövs intyg från Pensionsmyndigheten och/eller från bolag som hanterar din pension.

6. Skriv kontrakt och flytta in

När Micasa godkänt dig som hyresgäst skriver du hyreskontrakt med dem. I fortsättningen har du all kontakt med Micasa. Det är också till Micasa som du betalar hyran.

Så här sker fördelningen av bostäderna

Vi behandlar alla ansökningar i den turordning de har kommer in till Bostadsförmedlingen. Beslutsdatumet styr vem som först blir erbjuden en lägenhet. Om flera personer har samma beslutsdatum har den som är äldst företräde.

Interna byteskön

Micasa lämnar en del av sina seniorbostäder till Stockholms kommunala bostadsbolags interna byteskö. Reglerna för den interna byteskön baseras på hur länge du bott i din nuvarande bostad. För att kunna söka dessa bostäder behöver du först stå i den interna byteskön.

Här kan du läsa mer om den interna byteskön

Andra seniorbostäder

Micasa Fastigheter äger och förvaltar en del av Stockholms stads seniorbostäder. Det finns även andra seniorbostäder som hyrs ut av andra hyresvärdar och förmedlas efter kötid. Här kan du läsa mer om seniorbostäder.