Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter

Från 1 januari 2018 införs nya förmedlingsregler för Micasa Fastigheters seniorbostäder. Reglerna innebär att du som har fyllt 85 år och vill flytta, och du som är mellan 65 och 85 år och bor otillgängligt eller känner dig ensam och orolig, prioriteras när nya lägenheter blir lediga. Kötid i bostadskön gäller inte, men för att få en bostad behöver du stå i Bostadsförmedlingens kö.

Interiör med soffgrupp

Micasa Fastigheter AB är ett kommunalt bolag i Stockholm som äger och förvaltar omsorgsboenden och seniorbostäder.

Det här gäller för att få en bostad hos Micasa

  • Du som har fyllt 85 år och vill flytta, och du som är mellan 65 och 85 år och bor otillgängligt eller känner dig ensam och orolig, prioriteras vid förmedling av Micasas bostäder. Kötid i bostadskön gäller inte.
  • Är du mellan 65 och 85 år krävs ett intyg från vårdgivare eller biståndsbedömare. Intyget ska styrka att du bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro. Är du över 85 år behövs inget intyg.
  • Du behöver vara folkbokförd i Stockholms kommun.
  • Du behöver stå i Bostadsförmedlingens kö.

De bostäder som inte efterfrågas av de prioriterade grupperna, kommer att annonseras på Bostadsförmedlingens webbplats och förmedlas efter kötid.

Nuvarande hyresgäster i Micasa Fastigheters seniorboenden berörs inte av de nya reglerna.

Ansöka om bostad – så här går det till

1. Fyll i och skicka in ansökan (från 1 januari 2018)

Om du är intresserad av en seniorbostad hos Micasa, ansöker du genom att fylla i en blankett.

I ansökan anger du dina önskemål om område och storlek på bostaden. Är du mellan 65 och 85 år behöver en biståndshandläggare alternativt vårdpersonal inom primärvård eller rehabilitering intyga att du bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro. Har du fyllt 85 år behöver intygsdelen på blanketten inte fyllas i.

Blanketten för ansökan kommer att finnas tillgänglig på denna sida från och med 1 januari 2018.

Det går inte att ansöka på annat sätt än via denna blankett.

Hit skickar du din ansökan:

Du kan scanna in ansökan och mejla den till:
micasasenior@bostad.stockholm.se

Du kan också skicka den via post till:
Bostadsförmedlingen i Stockholm
Box 8317
104 20 Stockholm

2. Bedömning

Bostadsförmedlingen gör en bedömning om du uppfyller kriterierna för de prioriterade grupperna. När bedömningen är klar meddelar vi beslutet till dig. Beslutsdatumet styr i vilken turordning du hamnar bland de som ansöker.

För att få en bostad behöver du även uppfylla de villkor som Micasa har för att bli godkänd som hyresgäst. Läs mer om det nedan.

3. Inbjudan till visning

Så snart du fått ett beslut börjar vi matcha din ansökan mot lediga bostäder. När vi får in en ledig lägenhet som passar dina önskemål blir du inbjuden till visning av bostaden. Du får visningsinbjudan via post eller mejl, beroende på hur du valt att bli kontaktad på Mina sidor.

Bra att tänka på:

  • Det kan ta tid innan en lägenhet som motsvarar dina önskemål blir ledig.
  • När en lägenhet blir ledig som motsvarar dina önskemål kan det finnas andra sökande som har ett tidigare beslutsdatum än du, och som därför ligger före dig i turordningen. Läs mer nedan om fördelning av bostäderna. 

4. Lämna svar

Efter visningen behöver du svara ja eller nej om du är intresserad av bostaden. I visningsinbjudan finns information om hur du gör för att lämna ditt svar. Tackar du nej till det första lägenhetserbjudandet får du vänta på att en ny lägenhet blir ledig som motsvarar dina önskemål. Du får som mest tre lägenhetserbjudanden.

Om du inte lämnar något svar, eller om du svarar ja och sedan ångrar dig, räknas det också som att du tackat nej till bostaden.

5. Visa intyg

Om du ligger först i turordningen bland de som svarat ja efter visningen kommer vi att kontakta dig. Du behöver då visa intyg som styrker att du uppfyller Micasas villkor för bostaden. Till exempel behöver du visa intyg om din inkomst. Om pension är din inkomst, behövs intyg från Pensionsmyndigheten och/eller från bolag som hanterar din pension. Du skickar intygen till Micasa.

Micasa kontrollerar också att du uppfyller de kommunala bostadsbolagens gemensamma regler och återkommer därefter till dig med ett slutgiltigt besked.

6. Skriv kontrakt och flytta in

När Micasa godkänt dig som hyresgäst skriver du hyreskontrakt med dem. I fortsättningen har du all kontakt med Micasa. Det är också till Micasa du betalar hyran.

Så här sker fördelningen av bostäderna

Ansökningarna hanteras i den turordning de kommer in till Bostadsförmedlingen. Beslutsdatumet styr vem som först blir erbjuden en lägenhet. Om flera personer har samma beslutsdatum så har den som är äldst företräde.

Om det inte finns någon i de prioriterade grupperna som behöver en lägenhet, eller om de sökande i de prioriterade grupperna tackar nej till lägenheten, förmedlas lägenheten efter kötid hos Bostadsförmedlingen till personer över 65 år som är folkbokförda i Stockholm stad.

Micasas trygghetsboenden har omvandlats

Från den 1 januari 2018 omvandlas Micasas trygghetsboenden. De byter då namn till seniorbostäder. Vissa av dessa boenden kommer att få eller har aktivitetscenter med utrymme för sociala aktiviteter, kaffeservering och möjlighet till gemensamma måltider. Detta ansvarar stadsdelsförvaltningarna för.

Frågor och svar

/link/4fd220c0004249a2a01227b3fabe4bcc.aspx?id=3790&epslanguage=sv

Om Micasas seniorbostäder

Micasa Fastigheter har cirka 2 000 seniorbostäder i 18 fastigheter på olika adresser i Stockholms stad.

Här kan du läsa mer om bostäderna