Summering av året 2020

Under 2020 förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 17 735 bostäder. Det var fler än under något tidigare år i Bostadsförmedlingens historia. Den genomsnittliga kötiden för vanliga hyresrätter var 9,3 år. Den 31 december 2020 stod 706 632 personer i bostadskön.

Bostadsförmedlingen förmedlade lägenheter i 23 av Stockholms läns 26 kommuner samt enstaka lägenheter i Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Västerås.

Fördelning mellan olika bostadstyper

De 17 735 förmedlade lägenheterna fördelades på följande sätt mellan olika bostadstyper under 2020 (2019 års antal inom parentes):

  • Vanliga hyresrätter: 10 642 stycken (8 900)
  • Studentbostäder: 3 135 stycken (2 854)
  • Ungdomsbostäder: 2 002 stycken (1 692)
  • Korttidskontrakt: 1 539 stycken (1 180)
  • Senior- och trygghetsbostäder: 375 stycken (341)
  • Övriga bostadstyper: 42 stycken (63)

Jämfört med 2019 ökade den totala förmedlingen med 18 procent. Av de förmedlade bostäderna var 3 519 nybyggda. Det är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Sedan starten 1947 har Bostadsförmedlingen förmedlat 633 969 bostäder.

Den genomsnittliga kötiden minskade

Under 2020 förmedlades över hälften (51 procent) av de vanliga hyresrätterna i bostadskön till personer med en kötid mellan 6,3 och 11,7 år. Den genomsnittliga kötiden för hela regionen var 9,3 år. Det är en minskning med 1,2 år jämfört med 2019. Det är första gången den genomsnittliga kötiden minskar sedan 2008–2009. Mellan 2018 och 2019 ökade kötiden med 0,2 år. Om man undantar nybyggda bostäder var kötiden 10,4 år i genomsnitt under 2020. För enbart nybyggda bostäder var kötiden 6,7 år.

Genomsnittliga kötider under 2020 (2019 inom parentes):

  • Vanliga hyresrätter: 9,3 år (10,5)
  • Studentbostäder: 5,1 år (5,2)
  • Korttidskontrakt: 11,2 år (11,7)
  • Seniorbostäder: 9,5 år (10,4)

Det kan ta både kortare och längre tid att få en bostad

Varje lägenhet som annonseras ut på vår webbplats får en egen kö med personer som är intresserade av just den bostaden. Hur stort intresset blir påverkas av faktorer som läge, hyresnivå, standard och bostadstyp. Därför kan det behövas både kortare och längre kötid än genomsnittet.

Den vanliga hyresrätten med årets kortaste kötid: 20 dagar. Pärlgatan 6A, Märsta Centrum (2 rum och kök; 47 kvm). Förmedlad i oktober 2020.

Den vanliga hyresrätten med årets längsta kötid: 38,3 år. Katarina Kyrkobacke 7B, Södermalm (2 rum och kök; 43 kvm). Förmedlad i juni 2020.

Kötider för olika områden

Generellt behövs det längre kötid för att få en lägenhet i innerstaden eller närförort jämfört med lägenheter längre ut från centrala Stockholm. Den genomsnittliga kötiden för Stockholms stad under 2020 var 11,6 år.

Medelkötider i regionen, karta som bild (jpg)
Medelkötider i regionen, kartstatistiken som text på webbsida

Antal personer i bostadskön

Den 31 december 2020 var 706 632 registrerade hos Bostadsförmedlingen. Ökningen under 2020 var 31 912 personer, eller 5 procent. Av de som står i bostadskön är 87 481 personer – 12 procent – aktiva kunder, det vill säga kunder som gör minst fem intresseanmälningar per år.

Månaden i korthet för 2020

(Länkar till vårt pressrum hos Via TT):