Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Summering av året 2019

Under 2019 förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 15 030 bostäder. Det var fler än under något annat år i Bostadsförmedlingens historia. Den genomsnittliga kötiden för vanliga hyresrätter var 10,5 år. Den 31 december 2019 stod 674 720 personer i bostadskön. Bostadsförmedlingen förmedlade lägenheter i 22 av Stockholms läns 26 kommuner samt i Västerås och Nyköping.

De 15 030 förmedlade lägenheterna fördelades på följande sätt mellan olika bostadstyper under 2019 (2018 års siffror inom parentes):

  • Vanliga hyresrätter: 8 900 (7 871)
  • Studentbostäder: 2 854 (2 417)
  • Ungdomsbostäder: 1 692 (1 462)
  • Korttidskontrakt: 1 180 (1 228)
  • Senior- och trygghetsbostäder: 341 (440)
  • Övriga lägenhetstyper: 63 (37)

Jämfört med 2018 ökade den totala förmedlingen med 12 procent. Av de förmedlade bostäderna var 3 324 nybyggda. Det är en ökning med 28 procent jämfört med föregående år.

Sedan starten 1947 har Bostadsförmedlingen förmedlat 616 234 bostäder.

Den genomsnittliga kötiden ökade marginellt

Under 2019 förmedlades över hälften (51 procent) av de vanliga hyresrätterna i bostadskön med en kötid på mellan 7,9 och 12,3 år. Den genomsnittliga kötiden för hela regionen var 10,5 år. Det är en ökning med 0,2 år jämfört med 2018. Mellan 2017 och 2018 var kötiden oförändrad.

Om man undantar nybyggda bostäder var kötiden 11,5 år i genomsnitt. För enbart nybyggda bostäder var kötiden 8,3 år.

Det kan ta både kortare och längre tid att få en bostad

Varje lägenhet som annonseras ut på vår webb får en egen kö med personer som är intresserade av just den bostaden. Därför kan det behövas både kortare och längre kötid än genomsnittet.

Årets kortaste kötid: 1 månad. Kamrerarvägen 25, Hägerstensåsen; studentlägenhet (1 rum och kök; 30 kvm). Förmedlad i augusti 2019.

Årets längsta kötid: 35,8 år. Bengt Ekehjelmsgatan 1B, Södermalm; vanlig hyresrätt (2 rum och kök; 59 kvm). Förmedlad i november 2019.

Läs mer i Månaden i korthet (länkar till vårt pressrum hos Via TT):

Kötider för olika bostadstyper

Genomsnittliga kötider för olika typer av lägenheter under 2019 (2018 inom parentes)

  • Vanliga hyresrätter 10,5 år (10,3 år)
  • Studentbostäder 5,2 år (5,5 år)
  • Korttidskontrakt 11,7 år (10,8 år)
  • Seniorbostäder 10,4 år (9,3 år)

Kötider för olika områden

Generellt behövs det längre kötid för att få en lägenhet i innerstaden eller närförort jämfört med lägenheter längre ut från centrala Stockholm. Den genomsnittliga kötiden för Stockholms stad under 2019 var 12,2 år.

Karta med medelkötider i regionen

Antal personer i bostadskön

Den 31 december 2019 stod 674 720 personer i bostadskön. Det är en ökning under 2019 med 38 990 personer, eller 6 procent. Av de som står i bostadskön är 91 010 personer – 13 procent – aktiva kunder, det vill säga kunder som gör minst fem intresseanmälningar per år.

Mer information i statistiktjänsten

I vår statistiktjänst hittar du mer information om antal förmedlade bostäder, kötider för olika områden med mera.

Sök i statistiktjänsten