Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Hay’ada Guriyeynta Degmada – Sida ay u shaqeyso

Meesha Hay'ada Guriyeynta Degmada (Bostadsförmedlingen), waad codsan kartaa kirooyinka dabaqa la heli karo ee aaga Stockholm. Dabaqyada waxaa lagu abaalmariyaa sida ku saleysan waqtiga liiska. Si ay kuugu suurtogasho inaad codsatid dabaqyada, waxaad u baahantahay inaad iska diiwaangelisid liiska guriyeynta.

Hay’ada Guriyeynta Degmada – Sida ay u shaqeyso

Yaa iska diiwaangelin karo liiska guriyeynta?

Qof walba ee ah 18 sanno jir ama ka weyn oo leh lambarka shakhsiga (personnummer) ama lambarka iskuxidhka (samordningsnummer) wuu ku soo dhowyahay inuu iska diiwaangeliyo liiska guriyeynta. Dhibaato malahan halka aad ku noo shahay ama haddii aad mar hore leedahay daganaanshaha. Waqtigaaga ee liiska wuxuu bilaabanayaa in lagu xisaabiyo markaas kadib markaad is diiwaangelisid. Midaan kadib, waxaad bilaabi kartaa codsashada iyo danaha muujinta ee dabaqyada. Waxay goysaa qarashka SEK 200 sannadkiiba si loogu haro liiska guriyeynta. Markii aad is diiwaangelisid, waxaan kuu soo direynaa ogeysiinta oo ay la jirto qidamada sannadlaha.

Noocyada daganaanshaha kala duwan

iyo inaga, waad codsan kartaa noocyo kala duwan ee daganaanshaha iyo heshiisyada. Haddii aad baraneysid jaamacad, kulliyad ama waxbarasho sare, waad codsan kartaa guriyeynta ardayda. Kuwaas idinka mid ah ee u dhaxeeyo 18 iyo 25 way codsan karaan dabaqyada dhalinyarada. Kuwaas idinka mid ahee ah 55 iyo ka weyn, waxaan siinaa deganaansho gaar ah ee ku qaabeysan ardayda sannadka ugu dambeeyo. Heshiisyada muddada gaaban waxay bixiyaan fursad aad ku heshid guriyeynta kumeel gaar ah iyada oo la joogteynayo waqtiga liiska la dhisayo.

Howsha loo codsado guriyeynta

Iqtiyaarkaaga, waxaad codsaneysaa oo aad muujineysaa danaha guriyeynta la heli karo ee lagu xayeysiiyay websaydka. Xayeysiinada, waxaad heleysaa warbixin sharaxan ee ku saabsan dabaqyada. xayeysiino walba, sharuudaha milkiilaha ee ka filanyo kireystayaasha ee filashadiisa/filasheeda sidoo kale waala sheegayaa. Xayeysiinta, waxaad diiwaangelineysaa danahaaga ee dabaqa. Si aad isaga diiwaangeliso danahaaga, waa inaad gashaa. Niyada ku haay in wax ka badan firfircoonida aad tahay, sida weyn ee fursadaada ee aad ku heleysid daqaba waa.

Intee ayay qaadataa dabaqa?

Sababtoo ah waxaa ka jiro gabaabsi guriyeyn ee Stockholm, waxaa laga yaabaa inaad sugtid si aad uga heshid dabaqa dhinaceena. Sidee dhaqso ah ayay kuugu suurtogaleysaa inaad ku heshid dabaq waxay ku xirantahay dhoor xaqiiqo, sida halka aad rabtid inaad ku noolaatid, inta dad ayaa daneynayo inay halkaas ku noolaadaan, iyo sida sareyso ee kirada aad u diyaar garowday inaad bixisid.

Dadka inta badan ee helaa dabaqa waxay leeyihiin liiska waqtiga u dhaxeeyo 7 iyo 11 sanno, laakin waxay qaadan karaan labadaba waqti gaaban oo dheer. Guud ahaan, waqtiga liiska dheer waxaa looga baahanyahay inuu helo dabaqa ee qeybta dhexe ee magaalada ama meel u dhow magaalada, markii la barbardhigo dabqyada banaanka uga baxsan bartamaha Stockholm.

Wax badan ka aqri