Värmdökön

Värmdökön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Värmdö kommun den 1 februari 2014. Kön består av kunder som tidigare stått i Värmdö kommuns bostadskö. Bostäderna lämnas in av VärmdöBostäder AB. Värmdökön är temporär och upphör den 31 januari 2019.

Från och med 1 februari 2016 hyrs lägenheter i Värmdökön ut med korttidskontrakt. Läs mer:

Fördelning av bostäder

Under perioden 1 februari 2014 – 31 januari 2019 förmedlas hälften av de bostäder som lämnas in från VärmdöBostäder till kunder i Värmdökön. Den andra hälften förmedlas till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö. Från den 1 februari 2019 förmedlas samtliga bostäder från VärmdöBostäder till kunder i den ordinarie bostadskön.

Villkor för kötider

De kunder som vid överlämningen stod i Värmdö kommuns bostadskö erbjöds att registrera sig hos Bostadsförmedlingen. De fick då tillgodoräkna sig kötiden från Värmdö, samtidigt som de fick en plats i Bostadsförmedlingens ordinarie kö. När Värmdökön upphör har kunden kvar sin kötid i den ordinarie bostadskön.

Annonsering av lediga bostäder

Lediga bostäder i Värmdökön annonseras under Sök bostad och är märkta med ”Värmdökön”.