Värmdökön

Värmdökön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Värmdö kommun den 1 februari 2014. Kön består av kunder som tidigare stått i Värmdö kommuns bostadskö. Bostäderna lämnas in av VärmdöBostäder AB.

Fördelning av bostäder

Bostadsförmedlingen förmedlar hälften av de bostäder som lämnas in från VärmdöBostäder till kunder i Värmdökön. Den andra hälften förmedlas till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Villkor för kötider

De kunder som vid överlämningen stod i Värmdö kommuns bostadskö erbjöds att registrera sig hos Bostadsförmedlingen. De fick då tillgodoräkna sig kötiden från Värmdö, samtidigt som de fick en plats i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Annonsering av lediga bostäder

Lediga bostäder i Värmdökön annonseras under Sök bostad och är märkta med ”Värmdökön”.

 

Läs mer om hur man söker bostad i Värmdökön

Läs mer om Värmödbostäders korttidskontrakt