Värmdökön

Värmdökön lämnades över till Bostadsförmedlingen från Värmdö kommun den 1 februari 2014. Kön består av kunder som tidigare stått i Värmdö kommuns bostadskö. Bostäderna lämnas in av VärmdöBostäder AB.

Fördelning av bostäder

Bostadsförmedlingen förmedlar hälften av de bostäder som lämnas in från VärmdöBostäder till kunder i Värmdökön. Den andra hälften förmedlas till kunder i Bostadsförmedlingens ordinarie kö.

Villkor för kötider

De kunder som vid överlämningen stod i Värmdö kommuns bostadskö erbjöds att registrera sig hos Bostadsförmedlingen. De som gjorde det kan nu använda sin kötid från Värmdökön för hälften av bostäderna som lämnas in till Bostadsförmedlingen av Värmdöbostäder. Den andra hälften kan man endast söka med kötid man har samlat i den vanliga bostadskön.

Annonsering av lediga bostäder

Lediga bostäder i Värmdökön annonseras under Sök bostad och är märkta med ”Värmdökön”.

Läs mer om Värmdöbo