Under den pågående pandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Aktivera plats i interna byteskön

Den interna byteskön är en separat kö för dig som har ett hyreskontrakt hos något av Stockholms stads kommunala bostadsbolag.
När du aktiverat din plats i kön kan du börja söka lediga bostäder från alla de fem bolagen.

Personnumret skrivs med 12 siffor i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN
Ditt avtalsnummer finns angivet på din hyresavi.