Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. I den fungerar inte vissa viktiga funktioner på vår webbplats. Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare.

Under den pågående coronapandemin är de flesta visningarna inställda. Det betyder att du kan behöva ta ställning till om du vill ha en lägenhet endast utifrån information i annonsen, planritning och i vissa fall bilder. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka.

Personnumret skrivs med 12 siffor i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN
Ditt avtalsnummer finns angivet på din hyresavi.

Den interna byteskön är en separat kö för dig som har ett hyreskontrakt hos något av

Stockholms stads kommunala bostadsbolag. När du aktiverat din plats i kön

kan du börja söka lediga bostäder från alla de fem bolagen.