Aktivera plats i interna byteskön

Den interna byteskön är en separat kö för dig som har ett hyreskontrakt hos något av Stockholms stads kommunala bostadsbolag.
När du aktiverat din plats i kön kan du börja söka lediga bostäder från alla de fem bolagen.

Om du har skyddade personuppgifter och vill aktivera din plats i interna byteskön, ber vi dig att kontakta vår kundservice på 08-785 88 30.

Personnumret skrivs med 12 siffor i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN
Ditt avtalsnummer finns angivet på din hyresavi.