Hur lång tid tar det att få en bostad genom oss?

Kötider 2014 och 2015

Diagram som visar kötider i antal år under 2014 och 2015

Diagrammet ovan visar alla förmedlade bostäder 2014 och 2015 fördelade på kötid i antal år. Under både 2014 och 2015 förmedlades majoriteten av de vanliga hyresrätterna i bostadskön med en kötid på mellan sex och tio år. Genomsnittlig kötid 2014 var 7,7 år jämfört med 8,2 år för 2015.

Hur snabbt du kan få en bostad beror på flera faktorer

Att få en bostad genom oss kan ta allt från 1 till 20 år. När du söker bostad är det viktigt att tänka på att bostadskön inte är en enda lång ringlande kö. För varje bostad som annonseras bildas en separat kö av intressenter för just den bostaden. Tänk också på att majoriteten av de som står i kön inte söker bostad aktivt. Hur snabbt du kan få en bostad beror på flera faktorer, bland annat på var du vill bo, hur många som är intresserade av att bo där, och hur hög hyra du är beredd att betala.

Kötider för olika områden

Generellt kan man säga att det behövs längre kötid för att få en bostad i innerstaden eller i närförort, jämfört med lägenheter längre ut från centrala Stockholm. Det kan också vara stora skillnader i kötid mellan bostäder i samma område. Det beror bland annat på skillnader i hyra, standard och antal rum.

Nedan visas genomsnittliga kötider i antal år för olika områden/kommuner 2015.
Kötiderna gäller vanliga hyresrätter (exklusive studentbostäder, ungdomsbostäder, seniorbostäder, Bostadssnabben och korttidskontrakt). Som framgår av tabellen är kötiderna för nyproduktion generellt kortare än för övriga fastighetstyper. Tänk på att genomsnitt betyder att det både kan gå fortare och ta längre tid.

Tabell som visar genomsnittliga kötider i antal år för olika kommuner/områden

Bostäder med korta eller inga kötider

Det händer att vi förmedlar bostäder med korta kötider. Vanligtvis återfinns dessa bostäder i områden där vi förmedlar mycket nyproduktion samtidigt. Exempel på sådana områden 2015 var Sollentuna och Uppsala. 2015 förmedlade vi totalt 371 lägenheter med en kötid på under ett år.

Det förekommer också att vi förmedlar bostäder utan kötid, i den så kallade Bostadssnabben. För bostäder i Bostadssnabben är det "först till kvarn" som gäller och inte kötid. 2015 förmedlade vi 71 lägenheter i Bostadssnabben.

Tabellen nedan visar antal förmedlade bostäder med korta eller inga kötider fördelade på lägenhetstyper.

Tabell som visar antal förmedlade bostäder med korta eller inga kötider

Kötider för olika lägenhetstyper

Kötiderna varierar för olika typer av lägenheter. Vanliga hyresrätter och seniorbostäder har en genomsnittlig kötid på runt 8 år, medan studentbostäder i genomsnitt förmedlas med en kötid på runt 5 år. Trygghetsboende förmedlas i en separat kö, som består av personer över 70 år, som står i bostadskön och som bor i Stockholms stad. Den genomsnittliga kötiden för trygghetsboende var 3,7 år under 2015.

Korttidskontrakt kan gälla olika typer av lägenheter och innebär att hyrestiden är begränsad. Den som får ett korttidskontrakt behåller sin kötid i bostadskön. Den genomsnittliga kötiden för korttidskontrakt 2015 var 8,8 år.

Diagrammet nedan visar genomsnittliga kötider 2014 och 2015 för olika lägenhetstyper.

Diagram som visar genomsnittliga kötider för olika lägenhetstyper