Frågor och svar – Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter

Vad är en seniorbostad hos Micasa fastigheter?

Seniorbostäder är hyreslägenheter anpassade för god tillgänglighet. Här finns även gemensamma ytor för social samvaro. I anslutning till vissa seniorbostäder driver stadsdelsförvaltningen aktivitetscenter med verksamhet som är riktad till äldre. Gästlägenhet finns att boka för den som har övernattande besökare.

Hur många seniorbostäder har Micasa?

Micasa har seniorbostäder på 23 olika platser runt om i Stockholms kommun. Totalt har Micasa ca 1 700 lägenheter som är tillgänglighetsanpassade enligt kraven för seniorbostäder.

När kan jag ansöka om en seniorbostad?

Seniorbostäder förmedlas till dig som är 65 år eller äldre och är folkbokförd i Stockholms stad sedan minst två år.

Hur anmäler jag intresse för att flytta till en seniorbostad?

Du registrerar dig i Bostadsförmedlingens kö. Det kostar 200 kr om året.

Du kan ansöka om en seniorbostad via Bostadsförmedlingen webbplats.

För att få en bostad behöver du uppfylla fastighetsägarens villkor för bostaden.

Du som har särskilda behov kan ansöka om seniorlägenhet via Micasas kö för särskilda behov. Läs mer om Micasas kö för särskilda behov.

Hur ansöker jag om jag har särskilda behov?

Ansök om bostad via Micasas kö för särskilda behov. Det kan du göra om du är över 65 år, bor ensam och känner dig orolig. Det kan också vara för att du på grund av nedsatt rörlighet har svårt att bo kvar i din nuvarande bostad. Intyg krävs från vårdpersonal i Region Stockholm eller av biståndshandläggare anställd av Stockholms stad. För dig över 85 år behövs inget intyg.

Om du har särskilda behov ansöker du med blanketten.

  1. Fyll i och skicka in ansökan

Ansökningsblankett (PDF)

Ansökan kan endast göras via denna blankett.

I ansökan anger du dina önskemål om vilka seniorlägenheter du är intresserad av samt storlek på bostaden.

Hit skickar du din ansökan:
Du kan scanna in ansökan och mejla den till Bostadsförmedlingen:
kundservice@bostad.stockholm.se

Du kan också skicka den via post till:
Bostadsförmedlingen i Stockholm
Box 7026
121 07 Stockholm-Globen

Vad kan jag önska kring bostaden i ansökan till Micasas kö för särskilda behov?

Du kan ange önskemål om vilka seniorlägenheter du är intresserad av samt storlek på bostaden. 

Hur många lägenhetsförslag får jag via Micasas kö för särskilda behov?

Du får som mest tre erbjudanden. Du kan alltså tacka nej två gånger och vänta på ett nytt erbjudande. Tackar du nej även till det tredje bostadserbjudandet tar vi bort din ansökan till Micasas kö för särskilda behov. Om du inte svarar efter visning eller tackar ja och ångrar dig så räknas det också som ett nej.

Om du önskar att ansöka till Micasas kö för särskilda behov igen behöver du vänta sex månader innan du kan skicka in en ny ansökan.  

Hur fort kan jag få en bostad via Micasas kö för särskilda behov?

Det beror på hur många bostäder som finns tillgängliga och går inte att förutse. För att öka dina chanser kan du fylla i ditt intresse för så många seniorbostäder som möjligt.

Varför finns Micasas kö för särskilda behov?

Kön infördes den 1 januari 2018 efter beslut i Micasa Fastigheters styrelse. Syftet är att delar av de seniorbostäder som Micasa äger ska erbjudas dem med störst behov.

Vad gäller för mig som står i den interna byteskön?

Micasa lämnar en del av sina seniorbostäder till Stockholms kommunala bostadsbolags interna byteskö. Reglerna för den interna byteskön baseras på hur länge du bott i din nuvarande bostad. För att kunna söka dessa bostäder behöver du aktivera din köplats och sedan söka dessa bostäder.

Finns det andra seniorbostäder att söka och vad gäller för dem?

Micasa Fastigheter äger och förvaltar en del av Stockholms stads seniorbostäder. Det finns även andra seniorbostäder som drivs av andra aktörer. Seniorbostäderna hos andra hyresvärdar förmedlas efter kötid. Villkoren framgår i annonserna.