Frågor och svar – Seniorbostäder hos Micasa Fastigheter

1 januari 2018 infördes nya förmedlingsregler för Micasa Fastigheters seniorbostäder. Läs mer om reglerna här.

Vem har beslutat om de nya reglerna för Micasas seniorbostäder?

Det är ett politiskt beslut och Micasa har utifrån det utformat reglerna.

Varför inför man dessa särskilda förmedlingsregler?

De seniorbostäder som Micasa Fastigheter äger ska på ett tydligare sätt riktas till dem med störst behov. Om det inte finns någon i de prioriterade grupperna som behöver en lägenhet förmedlas lägenheten efter kötid hos Bostadsförmedlingen till personer över 65 år som är folkbokförda i Stockholms stad.

Vad gäller för mig som redan har ett hyreskontrakt hos Micasa?

Nuvarande hyresgäster i Micasa Fastigheters seniorboenden berörs inte av de nya reglerna. Alla kommer att få bo kvar. Precis som idag kommer de boende att ha tillgång till aktivitetscentret. Aktivitetscentret kommer framöver att vara öppet även för äldre som inte bor i huset.

Vad gäller för mig som är mellan 65 och 85 år?

Om din nuvarande bostad inte är tillgänglig och du på grund av nedsatt rörlighet har svårt att bo där eller känner dig ensam och orolig, kan du med intyg från biståndshandläggare anställd av Stockholms stad, vårdpersonal inom primärvården eller rehabilitering genom Stockholms läns landsting ansöka om prioriterad förmedling för Micasas seniorbostäder. Det gör du genom att fylla i en blankett som finns på Bostadsförmedlingens webbplats. För att få en bostad behöver du även uppfylla Micasas villkor för bostaden.

Vad gäller för mig som är över 85?

Du som fyllt 85 år och är folkbokförd i Stockholms stad anmäler till Bostadsförmedlingen att du är intresserad av en seniorbostad hos Micasa Fastigheter. Det gör du genom att fylla i en blankett som finns på Bostadsförmedlingens webbplats. Du placeras då i gruppen för prioriterad förmedling.
För att få en bostad behöver du även uppfylla Micasas villkor för bostaden.

Kommer Micasas seniorbostäder annonseras på Bostadsförmedlingen webb?

De bostäder som går till de prioriterade grupperna kommer inte ut på annons. Men om det inte finns någon i de prioriterade grupperna som behöver en lägenhet fördelas lägenheten efter kötid och annonseras som vanligt på vår webbplats.

Vad kan jag önska kring bostaden i ansökan?

Du kan ange önskemål om vilka seniorbostäder du är intressad av samt storlek på bostaden.

Hur många lägenhetsförslag får jag?

Du har rätt att tacka nej till lägenhetsförslag tre gånger. Inget svar alls räknas också som ett nej. Om du inte svarar efter visning, eller ångrar dig så räknas det som ett nej. Tackar du nej till det första lägenhetsförlaget får du vänta på en ny matchning. Har du tackat nej tre gånger behöver du göra en ny ansökan.

Hur fort kan jag få en bostad?

Vi kan inledningsvis inte säga hur lång tid det kommer att ta att gå igenom ansökan och hitta en matchande bostad. Vi vet heller inte hur stor efterfrågan kommer att vara i och med de nya reglerna. Men längre fram under 2018 kommer vi ha en större insikt om hur lång tid det tar.

Kan jag ansöka igen när jag redan fått en lägenhet?

Ja, om du har ett intyg som påvisar nya skäl som nuvarande bostad inte lever upp till.

Hur många seniorbostäder har Micasa?

Micasa Fastigheters seniorbostäder är belägna i 21 fastigheter med totalt cirka 2 000 lägenheter på olika platser i Stockholms stad. Under 2016 förmedlade vi totalt 371 seniorbostäder. Av dessa var 264 bostäder från Micasa. Det är alltså 71 % av våra förmedlade seniorbostäder som kommer från Micasa Fastigheter AB.

Varför omvandlas trygghetsboendena?

Målet är att kunna erbjuda fler aktiviteter och ökad bemanning jämfört med idag för att bidra till social gemenskap och trygghet. Aktivitetscentren ska drivas av stadsdelsförvaltningarna, och kommer därför också att ha en närmare koppling till äldreomsorgen och kompetensen som finns där.

Vad gäller för mig som står i den interna byteskön?

Micasa kommer precis som tidigare att lämna en del av sina seniorbostäder till Stockholms kommunala bostadsbolags interna byteskö. Reglerna för den interna byteskön är samma som tidigare, det vill säga din plats i kön baseras på hur länge du bott i din nuvarande bostad.

Finns trygghetskön kvar?

Nej.

Kan det hända att trygghetsboenden från andra kommuner förmedlas genom Bostadsförmedlingen?

Ja det skulle kunna hända. I sådana fall kommer dessa att annonseras och förmedlas som en seniorbostad efter kötid.

Finns det andra seniorbostäder att söka och vad gäller för dem?

Ja, det är bara för Micasas seniorbostäder som de särskilda reglerna gäller. Bostadsförmedlingen fortsätter att annonsera och förmedla seniorbostäder från andra bostadsbolag som vanligt efter kötid.

Läs mer om seniorbostäder i bostadskön