Frågor och svar – Ansöka om förtur

Vad innebär förtur till bostad?

Den som har starka sociala eller medicinska skäl och inte kan ordna bostad på något annat sätt kan ansöka om förtur. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som känner till omständigheterna och som jobbar som stödjande eller behandlande kontakt.

Hur går det till att ansöka om förtur?

Du fyller först i en förtursansökan som du skickar till oss. När din ansökan registrerats kontaktas du av en handläggare, antingen per brev, mejl eller telefon. Därefter sker en utredning följd av ett beslut.

Vad händer om jag får min ansökan om förtur beviljad?

Om du fått din ansökan beviljad matchar vi dina behov med de lediga lägenheter som kommer in till Bostadsförmedlingen. Du får endast ett lägenhetserbjudande.