Frågor och svar – Ansöka om förtur

Vad innebär förtur till bostad?

Du som har starka medicinska eller sociala skäl eller en allvarlig hotbild riktad mot dig kan ansöka om förtur till en bostad. Förtur riktar sig enbart till dig som är och har varit bosatt och folkbokförd i Stockholms stad, det vill säga Stockholms kommun, sedan minst två år tillbaka. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som känner till din situation väl och som jobbar som stödjande eller behandlande kontakt.

Hur går det till att ansöka om förtur?

Förtursansökan och intyg skickas till Bostadsförmedlingen. Det går bra att mejla in din ansökan eller skicka den per post.

Mejl: fortur@bostad.stockholm.se

Post:
 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
          Förtursenheten
          Box 7026
          121 07 Stockholm-Globen

När din ansökan registrerats kontaktas du av en handläggare från Bostadsförmedlingen. Handläggaren utreder din situation och ditt behov av en ny bostad. Handläggaren fattar beslutet utifrån de beslutade riktlinjerna. Du får besked per post.

Vad händer om jag får min ansökan om förtur beviljad?

Om du får förtur beviljat matchar vi dina behov med de lediga lägenheter som kommer in till Bostadsförmedlingen. Du får ett lägenhetserbjudande. Du kan bara få bostaden om du uppfyller hyresvärdens allmänna villkor, till exempel vad gäller inkomst.

Har du som söker förtur eller du som skriver intyg frågor är ni välkomna att kontakta oss via mejl på fortur@bostad.stockholm.se eller vår kundservice på 08-785 88 30.