Frågor och svar – Ansöka om förtur

Vad innebär förtur till bostad?

Du som har starka sociala eller medicinska skäl och inte kan ordna bostad på något annat sätt kan ansöka om förtur. Det gäller även dig som är utsatt för hot eller våld. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som känner till din situation väl och som jobbar som stödjande eller behandlande kontakt.

Hur går det till att ansöka om förtur?

Du fyller i en förtursansökan som du skickar eller lämnar till oss tillsammans med intyg som styrker dina behov. När din ansökan registrerats kontaktas du av en handläggare, genom antingen brev, mejl eller telefon. Efter att vi utrett ditt ärende för du ditt beslut.

Vad händer om jag får min ansökan om förtur beviljad?

Om du får förtur beviljat matchar vi dina behov med de lediga lägenheter som kommer in till Bostadsförmedlingen. Du får ett lägenhetserbjudande. Du kan bara få bostaden om du uppfyller hyresvärdens allmänna villkor, till exempel vad gäller inkomst.

Har du som söker förtur eller du som skriver intyg frågor är ni välkomna att kontakta oss genom e-post fortur@bostad.stockholm.se eller genom kundservice på 08-785 88 30.