Bostadssnabben – bostäder utan kötid

Under namnet Bostadssnabben annonserar vi bostäder som av olika skäl behöver snabb hantering för att bli uthyrda i tid. Om du anmäler intresse för en bostad i Bostadssnabben är det inte kötid som gäller utan bostaden hyrs ut till den som först anmäler intresse och som uppfyller godkännandevillkoren. Om du får en bostad genom Bostadssnabben behåller du din kötid. 

Du behöver vara registrerad hos Bostadsförmedlingen för att kunna söka en lägenhet i Bostadssnabben.  Lediga bostäder annonseras under Lediga bostäder och är märkta med Bostadssnabben

Intresseanmälan

Du anmäler intresse till en bostad på Mina sidor.