Bostadssnabben – bostäder utan kötid

I enstaka fall förmedlar vi bostäder utan kötid, i den så kallade Bostadssnabben. För dessa bostäder gäller inte kötid, utan att snabbt anmäla sitt intresse.

Två ungdomar på en bänk på en perrong, i bakgrunden ett förbigående tåg

Under namnet Bostadssnabben annonserar vi bostäder som av olika skäl kräver snabb eller särskild hantering för att bli uthyrda i tid. För bostäder i Bostadssnabben gäller inte kötid. Det är istället den som först anmäler intresse för bostaden och uppfyller hyresvärdens villkor, som föreslås som hyresgäst. Notera att du precis som för övriga bostäder behöver stå i bostadskön för att kunna söka lägenheter i Bostadssnabben.

Du behåller din kötid

När du svarar ja till en bostad som annonserats i Bostadssnabben behåller du din kötid i bostadskön.

Här annonseras bostäderna

Lediga bostäder i Bostadssnabben annonseras under Sök bostad och är märkta med Bostadssnabben.