Ungdomsbostäder hjälper unga in på bostadsmarknaden

För att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden väljer en del fastighetsägare att reservera vissa av sina bostäder för ungdomar. För att öka dina chanser att få en ungdomsbostad rekommenderar vi att du registrerar dig på din 18-årsdag, eftersom vissa ungdomsbostäder bara kan sökas av personer med en specifik ålder. 

Ungdomsbostäder kan i de flesta fall sökas av personer som är mellan 18 och 25 år. I vissa fall gäller en högre åldersgräns på 27 eller 30 år. Bostäderna är oftast mellan 20 och 40 kvadratmeter och har en relativt låg hyra. Vad som gäller för just den lägenheten du är intresserad av står i bostadsannonsen.

Ungdomsbostäderna förmedlas utifrån kötid. Det betyder att ju tidigare du registrerar dig som bostadssökande hos oss, desto större chans har du att få en bostad. Du kan registrera dig från den dag som du fyller 18 år.

Under 2022 förmedlade vi sammanlagt 2 266 ungdomsbostäder.

Du behåller din kötid om kontraktet är tidsbegränsat

Det finns olika hyreskontrakt för ungdomsbostäder. Det är vanligast med tidsbegränsade kontrakt men ibland kan det också vara ett förstahandskontrakt. För ett tidsbegränsat kontrakt gäller att du behöver flytta ut när hyrestiden tar slut, men du behåller din kötid. På så sätt förbättras dina chanser att kunna söka en annan bostad i framtiden. Får du ett förstahandskontrakt fortsätter det att gälla även efter att du fyllt 25 år. Vilken kontraktstyp bostaden har kan du läsa i annonsen.

Läs mer

På sidan ”Ungdomsbostad” skriver vi bland annat om fördelningen av ungdomsbostäder mellan olika åldrar och guidar till hur du hittar bostadsannonserna här på webben. Vi ger även tips som ökar dina chanser att få en bostad.

Fler tips får du på sidan ”Kunder berättar” där 20-åringen Hugo berättar om hur han fick en ungdomsbostad.