Frågor och svar – Anmälan till bostadskön

Vem kan registrera sig i bostadskön?

Alla som fyllt 18 år och har ett svenskt personnummer (eller ett samordningsnummer) är välkomna att registrera sig i bostadskön. Det spelar ingen roll var du bor eller om du redan har en bostad. Om du är under 18 år och  har egna barn eller är gravid kan du ändå registrera dig. Kontakta i så fall vår Kundservice.

Internationella studenter som saknar svenskt personnummer kan registrera sig med sin e-postadress.

Hur gör jag för att registrera mig i bostadskön?

Registrera dig här. Din kötid börjar räknas direkt och du kan börja söka bostäder.

Kostar det något att stå i bostadskön?

Det kostar 200 kronor om året att stå i bostadskön. När du har registrerat dig skickar vi en betalningsavi med årsavgiften. Du får sedan en ny betalningsavi eller e-faktura vid samma tid varje år.

Kan jag registrera mig med samordningsnummer?

Det går bra att registrera sig med samordningsnummer. I vissa fall kräver dock hyresvärden att man hunnit få sitt svenska personnummer för att kunna skriva hyreskontrakt.

Vad gör jag när jag har fått ett personnummer och vill uppdatera från samordningsnummer?

Kontakta Skatteverket (telefonnummer 0771 567 567) och begär ett utdrag från Navet som innehåller samordningsnummer och det nya personnumret. Både samordningsnummer och nya personnumret behöver finnas med på intyget. Skicka eller mejla sedan intyget till Kundservice.

Förlorar jag min kötid om jag missar att betala köavgiften?

Ja, för att du ska behålla din kötid behöver du betala den årliga köavgiften. Om du inte betalt inom 6 månader efter betalningsavins förfallodag förlorar du din kötid. Utebliven betalning innebär också att du inte längre kan anmäla intresse för lediga bostäder och att samtliga aktuella intresseanmälningar och visningsinbjudningar tas bort. Notera att en eventuell delbetalning av köavgiften inte räknas som en fullvärdig betalning.

Får jag överlåta min kötid på någon annan?

Kötiden i bostadskön är personlig. Du kan varken överlåta den till medboende, barn eller någon annan. Det enda undantaget är om make/maka/sambo avlider. Då kan den du är gift eller sambo med ta över din kötid, under förutsättning att denne var registrerad som din medsökande innan 1 november 2018.

Jag har skyddade uppgifter, kan jag registrera mig som bostadssökande?

Ja, du ringer vår kundservice så hjälper de dig att registrera dig. 
Här hittar du kontaktuppgifter till kundservice. 

Vi får varje vecka information från Skatteverket om vilka som har sekretessbelagda uppgifter, och ditt ärende klassas då automatiskt som sekretessbelagt hos oss.

Sekretessbelagda uppgifter kan bara ses av Bostadsförmedlingens sekretesshandläggare. Kontakta Bostadsförmedlingens kundservice för mer information.

Hur vet jag hur lång min kötid är?

Enklast ser du din kötid genom att gå in på Mina sidor. Du kan också få information om din kötid genom Bostadsförmedlingens Kundservice. Kötiden räknas från den dagen du anmälde dig som bostadssökande.

Vad är en medboende?

Medboende är den person du tänker bo tillsammans med. Ett skäl till att lägga till en medboende är att vissa värdar godkänner att ni räknar ihop era inkomster. En medboende kan i vissa fall även få stå med på kontraktet.

Hur lägger jag till en medboende?

Du kan inte själv lägga till en medboende. Om den som ska bli medboende står i bostadskön lägger denne till sig på Mina sidor. För att bli medboende utan kostnad registrerar man sig i stället på sidan för medboende under Registrera. Du kommer att få en förfrågan från den medboende som du måste godkänna innan personen syns på Mina sidor.

Kan jag lägga till en medboende som redan står i bostadskön?

Om personen som du vill ha som medboende redan står i bostadskön får denne själv lägga till sig som medboende till dig. Det gör man på Mina Sidor.

Hur räknas kötiden för en medboende?

Den medboende har inte någon egen kötid. Vill den medboende ha egen kötid måste denne själv registrera sig som bostadssökande och betala köavgift.

Jag vill inte stå kvar i bostadskön, hur gör jag för att avregistrera mig?

Du avregistreras automatiskt ur bostadskön om du inte betalar din köavgift. Du kommer att få betalningspåminnelser, men dem kan du bortse ifrån. Ärendet kommer inte att hamna hos Inkasso eftersom det är frivilligt att stå i vår bostadskö.